• Imprimeix

Promoció de Productes Agrícoles (PPA)

Què es?

Programa de finançament de la UE per ajudar a la promoció de productes agrícoles, tant a la Unió Europea com a tercers països.

Està implementat per CHAFEA (Agència Executiva de consumidors, salut, agricultura i alimentació).

Què finança?

Finança campanyes d’informació, esdeveniments i fires. 

Es financen dos tipus de programes:

  • Programes simples: poden presentar-se una o diverses organitzacions del mateix país de la UE
  • Programes múltiples: poden presentar-se almenys dues organitzacions nacionals d'almenys dos Estats membres o bé una o diverses organitzacions europees. 

 

Els objectius específics són:

a) augmentar la consciència sobre la qualitat dels productes de la Unió Europea

b) augmentar la competitivitat i el consum de productes agrícoles de la UE

d) augmentar la quota de mercat dels productes agrícoles de la UE a mercats de tercers països amb possibilitats de creixement

e) restablir les condicions normals del mercat en cas de pertorbació greu del mercat, pèrdua de confiança dels consumidors o altres problemes específics.

Projectes exitosos a Catalunya del PPA