• Imprimeix

Programa Estadístic Europeu

Què és?

L'aplicació de les polítiques de la Unió requereix disposar d'informació estadística fiable, comparable i de qualitat sobre la situació econòmica, social i mediambiental a la Unió i els seus components a escala nacional i regional. Les estadístiques europees també són fonamentals per Europa, al permetre al públic en general i als ciutadans europeus entendre i participar en el procés democràtic i al debat sobre el present i el futur de la Unió.

El Programa Estadístic Europeu proporciona el marc legislatiu pel desenvolupament, elaboració i difusió de les estadístiques europees durant el període 2013-2017. 
Es tracta d'un programa plurianual per un període de cinc anys gràcies al qual el Sistema Estadístic Europeu (SEE) pretén ser i mantenir el seu paper com agent clau en l'àmbit estadístic.

Àrees temàtiques

Elaboració, desenvolupament i difusió de les estadístiques europees

Què finança?

Les accions estadístiques empeses per executar el Programa, respondran als següents objectius específics:

  • Proporcionar informació estadística  per recolzar el desenvolupament, el seguiment i la avaluació de les polítiques de la Unió, reflectint adequadament les prioritats, mantenint el degut equilibri entre els àmbits econòmic, social i mediambiental, i atenent a les necessitats de l'ampli ventall d'usuaris de les estadístiques europees, inclosos altres responsables de la pressa de decisions, investigadors, empreses i ciutadans europeus en general, de manera rentable i sense duplicació innecessària d'esforços;
  • Aplicar nous mètodes d'elaboració d'estadístiques per augmentar-ne l'eficiència i millorar-ne la qualitat;
  • Enfortir al col·laboració dins el SEE i més enllà, per tal de millorar-ne la productivitat i el seu paper de lideratge a nivell mundial;
  • Garantir que el subministrament d'aquestes estadístiques sigui coherent durant tota la duració del Programa, sempre que això no interfereixi amb els mecanismes d'establiment de prioritats del SEE.

Projectes exitosos a Catalunya del Programa Estadístic Europeu