• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

LIFE

Què és?

El Programa LIFE és l’instrument europeu pel medi ambient, que té per objectiu contribuir a la transició cap a una economia eficient, hipocarbònica, preparada pel canvi climàtic i frenar la pèrdua de biodiversitat. 

Àrees temàtiques

Natura, medi ambient, biodiversitat, boscos, aigua, medi marí, aire, contaminació, sostenibilitat, químics i residus

Què finança?

  • Desplegament de plans de gestió de conques hidrogràfiques, de plans de gestió de residus, de plans de qualitat de l’aire, de millora de la conservació del medi natural i de la flora i la fauna salvatge;
  • Implementació d’estratègies de mitigació i adaptació al canvi climàtic, com ara mitigació dels gasos d’efecte hivernacle i rutes per a una economia baixa en carboni;
  • Implementació d’estratègies en àrees especialment vulnerables (urbanes, costes, muntanyes, illes, conques fluvials, àrees propenses a la sequera ...) i preparació de plans d’inversió específics;
  • El funcionament d’entitats sense ànim de lucre capaces d’enfortir la societat civil en el diàleg mediambiental i la implementació de la política climàtica;
  • Catalitzar inversions amb grans beneficis socials i mediambientals en els sectors de la tecnologia baixa en carboni i l’eficiència dels recursos com ara, la protecció contra inundacions, el reciclatge i reutilització de l’aigua de pluja, protecció de boscos, reducció de la contaminació d’aigües i sols;
  • L’Eco-turisme.

Projectes exitosos a Catalunya del LIFE