• Imprimeix

INTERREG V - Cooperació Territorial Europea

Què és?

La Cooperació Territorial Europea (Interreg VC) és un dels tres pilars de la Cooperació Territorial Europea (CTE) finançada pel fons FEDER. L’objectiu d’Interreg VC és treballar a nivell paneuropeu en la construcció de xarxes i projectes per a la identificació i difusió d’experiències regionals exitoses, i per a la creació d’una base científica per a una millor gestió territorial.

La cooperació interregional s’estructura en 4 programes de finançament:

Els programes de cooperació transfronterera on Catalunya hi pot participar són:

 

Àrees temàtiques

Cooperació territorial europea, cooperació interregional, transnacional i transfronterera europea, Interreg Europe, Urbact III, Interact III, ESPON, Interreg MED, Sudoe, POCTEFA, ENI CBC MED

Què finança?

El programa Interreg MED finança:

  • La promoció d’un creixement sostenible a la zona mediterrània fomentant conceptes i pràctiques innovadores (tecnologies, governança, serveis innovadors ...), un ús raonable dels recursos (energia, aigua, recursos marítims ...) i donant suport a la integració social.

El programa Interreg Europe finança:

  • La creació de xarxes i projectes per compartir bones pràctiques i per facilitar la transferència d’experiències entre regions en els àmbits de la recerca i la innovació, de la competitivitat de les PIMEs, de l’economia baixa en carboni i del medi ambient i l’eficiència energètica.
 

El programa Urbact III finança:

  • L’intercanvi d’experiències entorn a la identificació, la transferència i la difusió de bones pràctiques en relació al desenvolupament urbà i rural integrat i sostenible.
  • Millorar la capacitat de les ciutats per gestionar polítiques urbanes sostenibles de forma integrada i participativa.
  • Millorar el disseny i la implementació de les polítiques urbanes sostenibles i integrades.
 

El programa Interact III finança:

  • L’intercanvi d’informació i de bones pràctiques per millorar la capacitat institucional i l’eficiència de les administracions públiques.
  • Suport a les autoritats de gestió, autoritats d’auditoria i als administradors dels programes de cooperació territorial.
  • Suport a la formació de xarxes i de les Agrupacions Europees de Cooperació Territorial (AECT).
 

El programa ESPON finança:

  • La producció d’anàlisis i d’informació fruit de la recerca sobre les tendències en mobilitat del mercat de treball, models d’inversió, envelliment de la població i canvis demogràfics i l’impacte del canvi climàtic.

Projectes exitosos a Catalunya de l'Interreg V