• Imprimeix

Instrument de Col·laboració (PI)

Què és?

L’Instrument de col·laboració (Partnership Instrument - PI) promou i reforça els interessos estratègics de la Unió Europea a nivell mundial. El PI forma part dels fons europeus destinats a l’objectiu ”Europa en un món global”, juntament amb altres mecanismes de finançament com ara l’Instrument per a la cooperació al desenvolupament (DCI), l’Instrument europeu de veïnatge (ENI) i l’Instrument per a la preadhesió (IPA II).

A diferència dels altres instruments de política exterior, el PI permet donar suport a països i en àrees sectorials no elegibles per a la cooperació al desenvolupament. En aquesta línia, el PI promourà els vincles amb els països desenvolupats que tinguin un paper més important en  la governança mundial, com ara amb els membres del G8 i del G20.

Àrees temàtiques

Països desenvolupats i en desenvolupament, desafiaments globals (canvi climàtic, migracions, seguretat, energia...), diplomàcia pública i cooperació acadèmica, compliment Europa 2020, accés als mercats, internacionalització de pimes.

Què finança?

  • Ofereix suport a les estratègies de cooperació interregional, regional i bilateral per tal de donar respostes als desafiaments globals: el canvi climàtic i la protecció del medi ambient; les migracions; biodiversitat; la seguretat energètica i l’ús eficients dels recursos, etc.;
  • Projecta la dimensió internacional de l’estratègia Europa 2020: competitivitat, recerca, innovació, prevenció de desastres, etc.;
  • Millora l’accés als mercats mitjançant la supressió de barreres i l’impuls del comerç, la internacionalització de les pimes, la cooperació empresarial;
  • Visibilitza el paper la Unió Europea a l’escenari mundial a través de la promoció de la diplomàcia pública i la cooperació acadèmica.

L’Instrument de col·laboració també s’utilitza per traduir els compromisos polítics de l’agenda europea amb els països socis en mesures concretes.

Projectes exitosos a Catalunya del PI