• Imprimeix

Instrument per a l’Estabilitat i la Pau (IcSP)

Què és?

L'instrument de cooperació per a l'estabilitat i la pau (IcSP), anteriorment conegut com a l'Instrument per a l'Estabilitat (IfS), és un dels instruments d'assistència externa que permet a la Unió Europea prendre la iniciativa per prevenir i respondre a les crisis actuals o emergents de tot el món. Destaquem els següents objectius: 

 • Accions urgents a curt termini en resposta a situacions de crisi o crisi incipients, sovint complementant l'assistència humanitària de la UE;
 • Creació de capacitat a llarg termini de les organitzacions dedicades a la resposta a la crisi i la consolidació de la pau.

Àrees temàtiques

Prevenció de conflicte, resposta a conflictes, assistència humanitària, construcció de la pau, amenaces transregionals i globals

Què finança?

Es podrà proporcionar assistència tècnica i financera en els següents casos:

 • Suport als esforços d'organitzacions internacionals i regionals i els actors de la societat civil en el foment de la confiança, la mediació, el diàleg i la reconciliació;
 • Suport per a la implementació de les resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides sobre dones, pau i seguretat;
 • Suport per a l'establiment i funcionament d'administracions provisionals, d'acord amb la legislació internacional;
 • Suport per al desenvolupament democràtic i plural d'institucions d'estat;
 • Suport per a la reconstrucció i/o rehabilitació de les infraestructures clau, habitatge, edificis públics, actius econòmics i a totes aquelles mesures necessàries per tornar a posar en funcionament l'activitat econòmica;
 • Suport a les mesures civils destinades a la desmobilització i reinserció dels combatents i les seves famílies a la societat civil;
 • Suport a mesures per a la promoció i la defensa del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals, la democràcia i l'estat de dret;
 • Promoció de la detecció precoç i l'anàlisi de riscos sensible als conflictes en l'aplicació i la formulació de les polítiques;
 • Reforç de les capacitats per a la participació i el desplegament en missions d'estabilització civils;
 • Aturada de l'ús dels recursos naturals per finançar conflictes, i donar suport al compliment del Sistema de Certificació de Kimberley, pel que fa a la implementació de controls interns eficaços sobre la producció i el comerç de recursos naturals;
 • Reforç de la capacitat per aplicar la llei de les autoritats judicials i civils implicades en la lluita contra el terrorisme, el crim organitzat, incloent el cibercrim, i qualsevol forma de tràfic il·lícit;
 • Fer front a les amenaces per les infraestructures crítiques, que pot incloure transport internacionals de passatger i de mercaderies, distribució d'energia i xarxes electròniques de comunicació i informació;
 • Aquelles mesures destinades a donar una resposta adequada a amenaces a la salut pública, incloent epidèmies amb un impacte potencial transnacional;
 • Mesures que tractin de corregir els efectes globals i transregionals del canvi climàtic que puguin tenir un impacte desestabilitzador en la pau i la seguretat;
 • Desenvolupament de mesures civils eficaces de preparació als desastres, planificació d'emergències, resposta davant les crisi i capacitats per aplicar mesures de sanejament.

Projectes exitosos a Catalunya de l'IcSP