• Imprimeix

Horizon 2020

Què és?

Horizon 2020 és el programa de finançament a la recerca i a la innovació més gran d'Europa. És l'instrument financer que permet el desenvolupament de la Unió per a la Innovació, una iniciativa d'Europa 2020, per a finançar iniciatives i projectes d'investigació i innovació, desenvolupaments tecnològics, projectes de demostració, etc. En conjunt l'objectiu d'Horizon 2020 és garantir l'avanç en la ciència, eliminar les barreres a la innovació i facilitar, tant al sector privat com al públic, el treball conjunt per a la innovació.

El programa Horizon 2020 agrupa i reforça les activitats que durant el període 2007-2013 estaven finançades pel VII Programa Marc d'Investigació i Desenvolupament, les accions d'innovació del Programa Marc per a la Innovació i la Competitivitat (CIP) i les accions de l'Institut d'Innovació i Tecnologia (EIT).

Àrees temàtiques

Recerca, investigació, innovació, desenvolupament tecnològic, projectes de demostració, activitats horitzontals de suport a la investigació i la innovació

Què finança?

Horizon 2020 finança projectes de recerca i d'innovació en totes les fases del procés de la investigació: recerca, desenvolupament tecnològic, demostració i innovació, així com activitats horitzontals de suport a la investigació i la innovació. A més, H2020 explora nous instruments de finançament com ara premis, accions de compra pública innovadora o instruments financers de capital i deute, per maximitzar les possibilitats que els resultats dels projectes arribin amb èxit al mercat.

El programa s'estructura en tres pilars:

Ciència Excel·lent, per reforçar l'excel·lència científica de la UE a nivell mundial.

Lideratge Industrial, per accelerar el desenvolupament de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), nanotecnologia, materials avançats, biotecnologia, fabricació i transformació avançada i tecnologia espacial; ajuda a les PIMES innovadores europees a convertir-se en empreses líders al món, i facilitar el finançament de risc en activitats d'investigació i innovació.

Reptes Socials, per aportar una resposta directa a les prioritats polítiques i els reptes socials en el marc de l'estratègia Europa 2020, com la seguretat, l'energia, el transport, el canvi climàtic i l'ús eficaç dels recursos, la salut, l'envelliment, els mètodes de producció respectuosos amb el medi ambient o la gestió del territori.

Horizon 2020 es complementa amb:

  • Les accions del Centre Comú d'Investigació (JRC
  • Les accions de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT)
  • Les accions del Consell Europeu de Recerca (ERC)
  • Les accions del Euratom
 

En aquest web es recullen les convocatòries obertes del programa Horizon 2020.

Més informació

Pàgina web on es recullen les convocatòries obertes d'Horizon 2020

Pla de treball 2017 European Research Council (ERC)

Pla de treball 2017 de l'Instrument pime

Aquí trobaràs totes les presentacions de la Jornada Connect-EU organitzada conjuntament per AGAUR i ACCIÓ

Butlletí d'ACCIÓ en R+D internacional

Guia de participació del món local a Horizon 2020 elaborada per la Diputació de Barcelona

Projectes exitosos a Catalunya de l'Horizon 2020