• Imprimeix

Garantia Juvenil

Què és?

La Iniciativa d'Ocupació Juvenil o Garantia Juvenil és un dels mecanismes de la UE per a lluitar contra l'atur juvenil. En concret, pretén la integració sostenible en el mercat de treball dels joves, en particular d'aquells que no tenen feina i que no estan integrats als sistemes d'educació o formació, així com els joves que corren risc de patir exclusió social i els procedents de comunitats marginades.

Àrees temàtiques

Joves entre 16 i 30 anys: ocupació i formació

Què finança?

A Catalunya la Garantia Juvenil posa a l'abast dels joves una sèrie de recursos, programes, serveis i instruments orientats a facilitar la transició dels joves a l'ocupació.


Mesures per a millorar l'ocupabilitat:

  • Programa interdepartamental de noves oportunitats pels joves;
  • Serveis d'orientació;
  • Serveis de formació;
  • Serveis de mobilitat internacional.
 

Mesures per a millorar la intermediació:

  • Serveis d'inserció laboral;
  • Programa d'experiències professionals en empresa.
 

Mesures per a millorar l'emprenedoria:

  • Serveis d'emprenedoria.
 

Mesures d'estímul a la contractació.

Projectes exitosos a Catalunya de la Garantia Juvenil