• Imprimeix

Fons Europeu de Solidaritat (ESF)

Què és?

És el mecanisme de resposta de la UE en cas que es produeixi una catàstrofe natural greu (inundacions, incendis forestals, terratrèmols, tempestes, sequeres, etc.) en un estat membre o en un estat candidat a l'adhesió.

Aquest programa es finança amb fons aliens al pressupost ordinari de la UE (és a dir, amb fons addicionals recaptats pels països de la UE).

Àrees temàtiques

Desastres naturals: inundacions, incendis forestals, terratrèmols, tempestes, sequeres, etc.

Què finança?

El ESF complementa la despesa pública del propi país per finançar operacions urgents de primera necessitat, com ara:

  • Restabliment de les infraestructures bàsiques, com l'energia, l'aigua, la sanitat i l'educació;
  • Allotjaments temporals i costos dels serveis d'urgències per cobrir les necessitats immediates;
  • Seguretat de les infraestructures de prevenció, com les preses;
  • Mesures de protecció del patrimoni cultural;
  • Operacions de neteja.
 

No s'inclouen els danys a la propietat privada ni la pèrdua d'ingressos, considerats no assegurables.
El país afectat ha de presentar la sol·licitud a la Comissió Europea en un termini de dotze setmanes des de la data de la catàstrofe. A continuació, el Consell i el Parlament Europeu han d'aprovar l'ajuda financera proposada per la Comissió.

Projectes exitosos a Catalunya de l'ESF