• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

ERASMUS+

Què és?

És el programa de la Unió Europea en els àmbits de l'educació, la formació, la joventut i l'esport per al període 2014-2020. Aquest està dissenyat per recolzar als països participants a la utilització del talent humà i el capital social europeu. També pretén millorar les oportunitats de cooperació i mobilitat amb els països associats, en especial a l'esfera de l'educació superior i la joventut.
L'Erasmus+ és el resultat d'integrar els següents programes europeus del període anterior: el programa d'Aprenentatge Permanent, el programa La Joventut en Acció, el programa Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i el programes de cooperació amb països industrialitzats en matèria d'educació superior.
Objectius específics del programa:

 • Contribuir a la consecució dels objectius de l'Europa 2020, inclòs l'objectiu principal d'Educació;
 • També als objectius del Marc estratègic per a la cooperació europea en l'àmbit de l'educació i la formació (ET2020);
 • Desenvolupament sostenible dels països associats en l'àmbit de l'educació superior;
 • Contribuir als objectius globals del Marc renovat per a la cooperació europea en l'àmbit de joventut (2010-2018);
 • Contribuir als objectius de desenvolupament de la dimensió europea en l'esport;
 • Promoció dels valors europeus.

Àrees temàtiques

Ensenyament, formació, mobilitat, intercanvis, idiomes, cooperació i innovació en polítiques educatives, formatives, de joventut i d'esport

Què finança?

Els objectius del programa ERASMUS+ s'assoliran amb el finançament de les següents accions (entre parèntesi figura la data límit per a la presentació de propostes):

Acció clau 1: Mobilitat de les persones per a motius de l’aprenentatge

 • Mobilitat de les persones en l’àmbit de la joventut (Dates límit: 5 de febrer de 2019; 30 d’abril de 2019 i 1 d’octubre de 2019)
 • Mobilitat de les persones en l’àmbit de l’educació superior (Data límit: 5 de febrer de 2019)
 • Mobilitat de les persones en l’àmbit de la formació professional, l’educació obligatòria i l’educació d’adults (Data límit: 5 de febrer de 2019)
 • Graus de màster conjunts Erasmus Mundus (Data límit: 14 de febrer de 2019)
 • Graus de màster conjunts Erasmus Mundus. Convocatòria conjunta UE-Japó (Data límit: 1 d’abril de 2019)

  

 Acció clau 2: Cooperació per a la innovació i intercanvi de bones pràctiques

 • Associacions estratègiques en l'àmbit de la joventut (Dates límit: 5 de febrer, 30 d’abril i 1 d’octubre de 2019)
 • Associacions estratègiques en l'àmbit de l'educació i la formació (Data límit: 21 de març de 2019)
 • Universitats Europees (Data límit: 28 de febrer de 2019)
 • Aliances pel coneixement (Data límit: 28 de febrer de 2019)
 • Aliances per a habilitats sectorials (Data límit: 28 de febrer de 2019)
 • Desenvolupament de les capacitats en l'àmbit de l'educació superior (Data límit: 7 de febrer de 2019)
 • Desenvolupament de les capacitats en l'àmbit de la joventut (Data límit: 24 de gener de 2019)

 

 Acció clau 3: Suport a polítiques de reforma

 •  Projectes del Diàleg sobre la Joventut (Dates límit: 5 de febrer, 30 d’abril i 1 d’octubre de 2019)

 

 Accions Jean Monnet 

 • Càtedres Jean Monnet (Data límit: 22 de febrer de 2019)
 • Mòduls Jean Monnet (Data límit: 22 de febrer de 2019)
 • Centres d'excel·lència Jean Monnet (Data límit: 22 de febrer de 2019)
 • Suport Jean Monnet a associacions (Data límit: 22 de febrer de 2019)
 • Xarxes Jean Monnet (Data límit: 22 de febrer de 2019)
 • Projectes Jean Monnet (Data límit: 22 de febrer de 2019)

 

Esport  

 • Associacions en col·laboració (Data límit: 4 d'abril del 2019)
 • Petites associacions en col·laboració (Data límit: 4 d'abril del 2019)
 • Esdeveniments esportius europeus sense ànim de lucre (Data límit: 4 d'abril de 2019)

 

 

Enllaç a les convocatòries Erasmus+ EAC/A03/2018 (DOUE C 384/4, 25.10.2018)

 

D'altra banda, el programa Erasmus+ Youth in Action ofereix cursos de formació de forma continuada. Descobreix-los en aquest enllaç

Projectes exitosos a Catalunya de l'Erasmus+