• Imprimeix

Projectes exitosos a Catalunya de l'ENI

 • MedMedia: xarxes d’associacions mediterrànies per a la reforma de mitjans de comunicació a la regió d’Orient Mitjà i nord d’Àfrica

  MedMedia: xarxes d’associacions mediterrànies per a la reforma de mitjans de comunicació a la regió d’Orient Mitjà i nord d’Àfrica

  MedMedia és part d’un programa finançat per la UE amb un total de 17 M€, amb el nom "Mitjans de Comunicació i Cultura per al Desenvolupament al Sud de la Mediterrània". El projecte està sent executat per un consorci liderat per la BBC Media Action, que està compost per socis acadèmics com la Universitat Blanquerna de Comunicació i Relacions Internacionals, però també la Federació Internacional de Periodistes, IREX Europa, i el Jordan Media Institute.

  • 07/02/2017
 • El Departament d’Agricultura lidera el projecte europeu Common Mediterranean Development Project (CoMeDPro) de desenvolupament del sector de l'oli d'oliva i el vi a la conca Mediterrània

  El Departament d’Agricultura lidera el projecte europeu Common Mediterranean Development Project (CoMeDPro) de desenvolupament del sector de l'oli d'oliva i el vi a la conca Mediterrània

  El projecte CoMeDPro s'emmarca dins el programa europeu European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) Cross-Border Cooperation in the Mediterranean (CBC Med). Té la finalitat de promoure i coordinar actuacions per tal de millorar les oportunitats per a les petites empreses agroindustrials, de productes locals i d'artesania tradicional. Catalunya ha centrat l'atenció en empreses vinculades al sector del vi i de l'oli d'oliva de territoris on conviuen denominacions d’origen (DO) de tots dos productes. Participen en aquest projecte europeu El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya participa en aquest projecte europeu en funcions de coordinació, i el Ministeri de Turisme d'Israel i l'Assessorato del turismo artigianato e commercio de Sardenya com a soci. El pressupost total del projecte és d'1.530.000 euros i el finança, per un import d'1.377.000 d'euros (90%), la Unió Europea (Programa de la conca marina mediterrània ENPI CBC) a través de l'instrument europeu de veïnatge i associació.

  • 10/12/2015
 • RAMUD: La Xarxa d’Acció en matèria de Mobilitat Urbana Durable

  El projecte RAMUD, coordinat per l’Ajuntament de Barcelona i finançat pel programa ENPI CBC MED, promou l’intercanvi de bones pràctiques en matèria de polítiques de transport i mobilitat urbana amb l’objectiu d’afavorir la implementació de polítiques sostenibles per a l’ús del transport urbà sostenible, d’eficiència energètica i de lluita contra la contaminació.

  • 01/01/2015
 • MED-Solar: Machrek Energy Development-Solar

  L’objectiu del projecte MED-Solar, coordinat per Trama TecnoAmbietnal S.L. i finançat pel programa ENPI CBC MED, és promoure la utilització d’energies netes i reduir els costos energètics, disminuir la dependència de combustibles fòssils i incrementar la seguretat en els tres països clau del projecte: Palestina, Líban i Jordània, mitjançant la implementació de generadors d’energia solar fotovoltaica.

  • 01/01/2015
 • RELS: Rénovation Energétique des Logements

  El projecte RELS, coordinat per l’Agència d’Habitatge de Catalunya i finançat pel programa ENPI CBC MED, promou l’intercanvi i implementació de bones pràctiques en temes legals, reguladors, econòmics i financers per facilitar un enfoc global sobre la renovació energètica dels edificis d’habitatge en els països mediterranis. L’objectiu global és la millora de la eficiència energètica en edificis d’habitatge als països mediterranis per mitjà del desenvolupament de la metodologia de renovació energètica d’edificis RELS, el recull de 70 bones pràctiques, la formació dels socis i tècnics implicats, el disseny i posada en marxa d’un curs de formació “on line”. La part de recerca se centra en com la metodologia RELS aborda la intervenció en els edificis des de la arquitectura (mesures passives), l’eficiència en les instal·lacions existents i l’aportació d’energies renovables (mesures actives), i les mesures de gestió. La matriu de decisions per a una renovació energètica, segons la metodologia RELS, planteja com arribar al 20% d’estalvi en energia primària, 20% en aportació de energies renovables,  20% d’estalvi en emissions de CO2. Aquesta metodologia ha estat testada i aplicada a Tunísia, Itàlia i Catalunya en 7 projectes pilot de demostració.

  • 01/01/2015