• Imprimeix

Projectes exitosos a Catalunya de l'EIDHR

  • Barcelona cofinança el projecte “International Cities of Refuge Network” (ICORN)

    Barcelona cofinança el projecte “International Cities of Refuge Network” (ICORN)

    La ciutat de Barcelona és un dels socis, a través de PEN català i des de 2006, del projecte d’acollida ICORN, la Xarxa Internacionals de Ciutats de Refugi, que és una organització independent de ciutats i regions que ofereixen asil a més de 170 escriptors/es i artistes en risc, amb l’objectiu de promoure la llibertat d’expressió i la solidaritat internacional i defensar els valors democràtics. Part del finançament d’aquest programa prové de l’Instrument Europeu per a la Democràcia i els Drets Humans (EIDHR).

    • 28/03/2017