• Imprimeix

Europa Creativa

Què és?

Europa Creativa vol dotar de recursos els projectes que tinguin com a objectiu promoure la internacionalització, enfortir la capacitat financera cultural, impulsar la innovació i estimular la creació de nous públics. Europa Creativa fusiona els antics programes de MEDIA i Cultura i s'adreça al sector cultural i creatiu.

Pel que fa al subprograma MEDIA, es destinaran ajuts al sector audiovisual europeu, que inclouran suport al desenvolupament de projectes; suport a la programació televisiva d'obres audiovisuals; ajut a la distribució transnacional de pel·lícules europees; suport als festivals de cinema; ajut al desenvolupament de videojocs; suport a l'accés als mercats; i, com a gran novetat, ajut al desenvolupament de les audiències.

El subprograma Cultura té per objectius l'enfortiment del sector i la creació de capacitats, el desenvolupament d'audiències, els nous models de negoci i els projectes digitals.

Àrees temàtiques

Sector cultural: cooperació transfronterera, plataformes i xarxes, i traducció literària. Sector audiovisual: desenvolupament, distribució o accés a les obres audiovisuals (pel·lícules, drama de televisió, documentals i nous mitjans de comunicació per trobar mercats més enllà de les fronteres nacionals i europees, programes de formació i desenvolupament de pel·lícules)

Què finança?

Els objectius generals del subprograma MEDIA són:

 • Millorar la competència de la indústria europea en el mercat europeu i internacional mitjançant el suport a la formació dels professionals i al desenvolupament, distribució i promoció de les obres audiovisuals europees, tenint en compte el desenvolupament de les noves tecnologies;
 • Consolidar els sectors que contribueixen a la millora de la circulació transnacional de les obres audiovisuals europees;
 • Respectar la diversitat lingüística i cultural europea;
 • Fomentar el patrimoni audiovisual europeu, mitjançant la digitalització i la interconnexió en xarxa dels arxius audiovisuals;
 • Desenvolupar el sector audiovisual en els països o regions amb una escassa capacitat de producció audiovisual i/o d'àrea geogràfica o lingüística reduïda, i fomentar l'associació i cooperació transnacional entre PIMES europees;
 • Fomentar la difusió de nous tipus de continguts audiovisuals que utilitzin noves tecnologies;
 • Fomentar el desenvolupament de noves audiències i l'educació en la imatge.

 

 Els objectius generals del subprograma CULTURA són:
 • Cooperació entre organitzacions culturals i creatives de diferents països;
 • Iniciatives per traduir i promoure les obres literàries d'arreu la Unió Europea;
 • Xarxes ajudant al sector cultural i creatiu per operar competitivament i transnacionalment;
 • Establiment de plataformes per promoure artistes emergents i estimular la programació europea per a les obres culturals i artístiques.

 

Els objectius generals del subprograma TRANSECTORIAL són:

 • Establir un instrument de garantia destinat als sectors de la cultura i la creació per a facilitar a les pimes l’acés al finançament i per a millorar les capacitats d’avaluació de riscos dels intermediaris financers participants;
 • Promoure la cooperació transnacional com a font d’intercanvi d’experiències i coneixements pràctics;
 • Donar support a una xarxa d’oficines «Europa Creativa» que serveixin de punts d’informació i difusió del programa.

Projectes exitosos a Catalunya d'Europa Creativa