• Imprimeix

Mecanisme d'Ajut Humanitari i Protecció Civil

Què és?

El Mecanisme d'Ajut Humanitari i de Protecció Civil té per objectiu facilitar i reforçar la cooperació entre els estats membres en el camp de la protecció civil per tal de millorar l'eficàcia dels sistemes de prevenció, preparació, sensibilització ciutadana, resposta i recuperació en front de tot tipus de desastres naturals i humans, incloent-hi les conseqüències del terrorisme, els desastres tecnològics, radiològics, mediambientals, la contaminació marina, l'arribada de refugiats, etc. ja siguin a dins o fora de la UE.

Àrees temàtiques

Ajut Humanitari, protecció civil, catàstrofes humanes, refugiats i persones desplaçades. Desastres naturals i catàstrofes químiques, biològiques, radiològiques, nuclears, evacuacions massives. Pol·lució marina i extinció d'incendis forestals

Què finança?

  • La compra i el subministrament de qualsevol producte o material necessari per a l'execució de les accions humanitàries, inclosa la construcció d'habitatges o refugis, les despeses lligades al personal extern, expatriat o local contractat en el marc d'aquestes accions; l'emmagatzemat, transport internacional o nacional, el suport logístic i la distribució de l'ajuda, a més de qualsevol altra acció l'objectiu de la qual sigui facilitar o permetre el lliure accés als destinataris del ajut;
  • Estudis preparatoris de viabilitat de les accions humanitàries;
  • Accions de seguiment dels projectes i plans humanitaris;
  • Les accions de formació i els estudis relatius a l'acció humanitària;
  • Despeses destinades a posar de relleu el caràcter comunitari de l'ajut;
  • Accions de sensibilització i d'informació destinades a augmentar el coneixement de la problemàtica humanitària, en especial per part de la opinió pública europea i dels països tercers on la Unió finança accions humanitàries importants;
  • Accions de reforç de la coordinació de la Unió amb els estats membres, amb altres països tercers donants, amb les organitzacions i institucions internacionals humanitàries i amb les ONG i organitzacions representatives d'aquestes;
  • Accions d'assistència tècnica necessàries per a l'execució dels projectes humanitaris, inclòs l'intercanvi de coneixements tècnics i experiències entre organitzacions i organismes humanitaris europeus o entre aquests i els de tercers països;
  • Accions humanitàries de retirada de mines, inclosa la sensibilització de les poblacions locals en relació amb les mines contra les persones.

Projectes exitosos a Catalunya del Mecanisme d'Ajut Humanitari i Protecció Civil