• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Music moves Europe: foment de les petites sales de música en viu

26/08/2019 11:36
20190826_musica en viu

L’acció preparatòria “Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent” pretén obrir el camí cap al suport sectorial a la música com a nou element per al proper programa Europa Creativa després de 2020.

La present convocatòria té com a objectiu promoure una distribució sostenible de música en viu mitjançant la cooperació entre locals de música petits i mitjans, per tal d’estimular models innovadors de col·laboració i millorar el paper i la identitat dels locals a la comunitat local.

 

L’objectiu general d’aquesta convocatòria és augmentar la capacitat dels locals de música per mantenir-se competitius en un mercat canviant i en un entorn regulador.

Els locals petits de música en aquesta convocatòria signifiquen qualsevol recinte interior amb una capacitat de fins a 400 persones, oferint activitats regulars de música en directe.

La convocatòria donarà suport a projectes de cooperació innovadors i sostenibles entre petits espais musicals, així com entre petits locals de música i autoritats públiques, amb l'objectiu d'estimular models innovadors de col·laboració i per millorar el paper i la identitat dels locals en l'àmbit local.

 

Les propostes haurien de contribuir a l’objectiu general, cobrint almenys un dels dos objectius específics següents:

  1. Cooperació entre petits espais musicals per augmentar la seva capacitat d’adreçar-se als reptes socials o econòmics a què s’enfronten.
  1. Participació en col·laboracions amb les autoritats locals, regionals o nacionals pertinents per a la creació d’un entorn propici per a petits locals de música maximitzant la seva contribució socioeconòmica a les comunitats locals.

 

Pressupost: 600.000 €   |   Data límit: 15/11/2019