• Imprimeix

Convocats els ajuts 2019 del Fons Europeu Marítim i de la Pesca

07/01/2019 11:01
20190107_ajuts FEMP 2019

Els ajuts tenen caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les inversions a bord d'embarcacions pesqueres amb port base a Catalunya, la pesca, l'aqüicultura, l'aplicació de la Política Pesquera Comuna (PPC), la transformació i la comercialització dels productes de la pesca i de l'aqüicultura, realitzades en el territori de Catalunya.

 

Pressupost: 1M €  |   Data límit: 31/01/2019