• Imprimeix

Programa d’ajuda alimentaria a les persones més desfavorides per a l’any 2018 per a entitats que funcionen com a menjadors socials

10/12/2018 15:12
20181210_fead-oar-2018-3-fase

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) l'organisme autònom adscrit al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha publicat la convocatòria obrint el període perquè les Organitzacions Associades de Repartiment (en endavant OAR) per a entitats, que funcionen com a menjadors socials, es presentin a la tercera fase del programa Ajuda a les Persones més Desafavorides (FEAD) per l’any 2018. Les OAR poden presentar les sol·licituds de participació ja sigui: altes, baixes, modificacions, ...

El FEGA és l’encarregat de certificar als Organismes de Distribució (OAD) i de convocar les licitacions i adjudicar els recursos entre les empreses alimentàries licitadores. El procediment de participació de les OAR en el FEAD per part del FEGA està fraccionat en tres fases anualment, actualment està oberta la tercera fase.

Les OAR, són les entitats encarregades del repartiment d’aliments en menjadors socials així com el desenvolupament de mesures d’acompanyament.

Les OAR que desitgin participar en el programa de 2018 (altes) hauran de presentar a una de les Organitzacions Associades de Distribució (OAD) (Creu Roja Espanyola i la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments), una única sol·licitud.

 

Data límit: 20/01/2019