• Imprimeix

Territori i Sostenibilitat identifica possibles beneficis econòmics per a les empreses amb certificat EMAS

30/11/2018 15:11
20181130_enhance

La directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, va presentar a Barcelona la jornada de difusió del primer bienni de treball del projecte europeu ENHANCE (EMAS as a Nest to Help and Nurture the Circular Economy) per assolir nous incentius i més flexibilitat reglamentària per a les empreses EMAS, i difondre  l'ús d'aquest sistema de gestió ambiental com a instrument clau d’economia circular.

El Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant en el projecte per establir mesures de simplificació administrativa i afavorir la participació de les empreses en el sistema europeu de gestió i auditoria ambientals (EMAS). A més de Catalunya, hi participen socis d'Àustria, Estònia, Itàlia, la República Txeca, i Andalusia, amb el finançament de més de 934.000 euros provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

En aquests dos primers anys, corresponents a la primera fase, la Generalitat ha identificat amb tots els socis les millors pràctiques ambientals de cada regió per a les empreses EMAS. Després ha treballat a nivell regional amb els grups d’interès i ha triat cinc accions a implantar durant la segona fase:

  • Reducció de garanties financeres per a gestors de residus amb EMAS
  • Condicions especials per a les organitzacions EMAS en les convocatòries sobre economia circular
  • Promoció de l'EMAS a través de la contractació pública
  • Reducció/simplificació de les inspeccions en empreses EMAS
  • Bonificacions fiscals per a organitzacions amb registre EMAS

El Departament de Territori i Sostenibilitat fa anys que dona suport a les organitzacions perquè voluntàriament implantin sistemes de gestió ambiental i posicionant-se com a líder d’aquest projecte i amb el suport europeu es vol avançar clarament cap a aquest nou model d’economia verda i circular.

L’EMAS és una eina de gestió ambiental que permet incrementar l'eficiència en l'ús dels recursos i estimular l'adopció de les millors pràctiques de gestió de forma sistemàtica, de manera constant i totalment integrada en la forma de treballar de les empreses. L’eina afavoreix un progressiu augment de la seva capacitat competitiva, ajudant a la transició cap a un model d'economia circular. A més, les empreses que disposen de l’EMAS donen la garantia de compliment legal, innovació i millora dels seus processos i la implicació dels seus treballadors. En definitiva, aquests millors resultats ambientals mereixen un reconeixement per part del mercat i de la societat.

Justament en aquesta línia, el projecte ENHANCE pretén estudiar i definir les mesures que cal introduir en l'actual marc legal per premiar l’esforç d’aquestes empreses. Unes mesures que poden anar de la simplificació administrativa (facilitats en l'obtenció de permisos, llicències, menors controls, extensió en el període de validesa d'autoritzacions i llicències, etc.), a les reduccions en taxes i altres càrregues econòmiques, l’agilització en els processos de contractació pública o la prioritat en l'accés a ajudes per part de les administracions competents, entre d’altres.