• Imprimeix

Ajuts per cooperar i assessorar a països no comunitaris sobre política migratòria

26/11/2018 13:11
20181126_cooperacio bilateral migracio i mobilitat

L’organització internacional ICMPD (International Centre for Migration Policy Development) ha publicat la convocatòria d’ajuts amb l’objectiu de crear el Mecanisme de Partenariat per a la Mobilitat (MFP) [EU Mobility Partnership Facility (MPF)]. La MPF és una iniciativa de cooperació bilateral finançada per tres tipus de fons europeus (AMIF, ISF-Police, ISF-Borders i Visa). La iniciativa contribueix a la posada en pràctica de la construcció d'una política de les migracions i d’asil basat en principis polítics comuns i solidaris.

Aquesta iniciativa també reforçarà la cooperació entre la Unió Europea (UE) i els països associats que van signar un Partenariat per a la Mobilitat (MP) o un Programa Comú de Migració i Mobilitat (CAMM) (fins ara son: Armènia, Azerbaidjan, Bielorússia, Cap Verd, Geòrgia, Jordània, el Marroc, Moldàvia i Tunísia per als MFP i Etiòpia, l'Índia i Nigèria per als CAMM).

Els MPF té com a objectiu proporcionar suport, a curt termini als països associats, en l’assistència tècnica als diferents governs per millorar els marcs nacionals normatius per a la migració i la mobilitat. Aquesta iniciativa aconseguirà una millora en el diàleg i en la cooperació amb tercers països per tal de reforçar les estratègies polítiques d’aquests en migració.

Les prioritats de les accions a aplicar en virtut del MPF seran identificades pels Estats membres de la UE en estreta cooperació amb els països associats dels MP / CAMM.

Les activitats han d’aconseguir els següents objectius:

 • Millorar l'organització de la migració legal i el foment de la mobilitat ben gestionada;
 • Prevenció i lluita contra la migració irregular i eradicació del tràfic d'éssers humans;
 • Maximitzar l'impacte del desenvolupament de la migració i la mobilitat;
 • Promoure la protecció internacional i millorar la dimensió externa de l'asil.

 

Les activitats que es poden finançar son:

 • Entrenament en habilitats (capacity building) d’igual a igual (peer-to-peer) i activitats de transferència de coneixement;
 • Elaboració i implementació de materials formatius, plans d'estudi i sessions de formació;
 • Revisió i desenvolupament de legislació, documents normatius i procediments operatius;
 • Disseny i posada en pràctica de campanyes de sensibilització;
 • Conferències i reunions d'experts;
 • Estudis, revisions, avaluacions i activitats de seguiment.

 

Per ser elegible, els sol·licitants han de complir els següents criteris:

a) Els sol·licitants i els cosol·licitants han de ser persones jurídiques;

b) Els sol·licitants poden ser organismes públics (a nivell central, regional o local).

c) Els cosol·licitants poden ser:

 • Organismes públics
 • Organitzacions No Governamentals (ONG) i altres organismes de dret privat.

 

La previsió pressupostària per cada línia és:

Per a l’àmbit temàtic 1-AMIF: 2.190.772 euros:

 • Llindar mínim per acció: 50.000 euros
 • Llindar màxim per acció: 1.000.000 euros

Per a l’àmbit temàtic 2-ISF-Police: 1.174.269 euros:

 • Llindar mínim per acció: 50.000 euros
 • Llindar màxim per acció: 600.000 euros

Per a l’àmbit temàtic 3-ISF Borders i Visa: 1.413.377 euros

 

En la present convocatòria solament es podrà sol·licitar un candidatura per un àmbit temàtic i no hi ha una data límit ja que es manté oberta fins a esgotar el pressupost. La taxa de cofinançament de les activitats dels MPF és del 95% i la durada haurà de ser de 3 anys com a màxim.

 

Pressupost: 4.878.418,00€