• Imprimeix

Ajuts de suport als Defensors dels Drets Humans

23/11/2018 11:11
20181123_defensors dels drets humans

La DG DEVCO ha publicat la convocatòria d’ajuts per la renovació del mecanisme de defensors dels drets humans liderat per un consorci d'organitzacions especialitzades amb cobertura a tot el món per abordar les situacions més difícils als quals s'enfronten els defensors dels drets humans.

 

Els objectius específics d'aquesta convocatòria són:

 

 • Permetre que els defensors dels drets humans (individus, grups i organitzacions) puguin desenvolupar el seu treball i millorar la seva protecció a través del suport general de la UE en tot el món;
 • Millorar les reubicacions temporals i les capacitats d'acolliment dels defensors dels drets humans en les situacions més difícils, inclòs el descans, i el suport al seu posterior retorn o integració;
 • Reforçar la coordinació i sinergies amb altres actors i iniciatives que donin suport als defensors dels drets humans, inclosos els finançats per l'EIDHR.

 

La renovació del mecanisme integral de defensors de drets humans de la UE és addicional i complementari a altres ajuts als defensors dels drets humans finançats per l'EIDHR.

 

Només es concedirà un contracte en aquesta convocatòria.

 

L’Import mínim de l’ajut és de 14.000.000 d'euros i l’import màxim de 15.000.000 d'euros

Qualsevol ajut sol·licitat en aquesta convocatòria no pot excedir el percentatge màxim següent del cost total de l'acció:

 • Percentatge mínim: 50% del total dels costos elegibles de l'acció.
 • Percentatge màxim: 95% del total dels costos elegibles de l'acció

 

Es poden presentar a aquesta convocatòria les entitats que amb el següents requisits:

 • ser una persona jurídica
 • sense ànim de lucre i ser un tipus específic d'organització, com ara:
  • Organitzacions de la societat civil[1], incloses entitats sense ànim de lucre del sector privat, institucions i organitzacions i les seves xarxes a nivell local, nacional, regional i internacional;
  • Institucions Nacionals de Drets Humans
  • Síndic de greuges
  • Universitats

 

Les organitzacions internacionals no son elegibles en aquesta convocatòria.

 

 

Pressupost:  15.000.000,00€   |    Data límit: 22/01/2019

 

[1] La UE considera que les Organitzacions de la societat civil inclouen totes les estructures no estatals, sense ànim de lucre, no partidistes i no violents, a través del qual la gent s'organitza per perseguir objectius i ideals compartits, ja siguin polítics, culturals, socials o econòmics. Operant des dels nivells local, nacional, regional i internacional, comprenen organitzacions urbanes i rurals, formals i informals. Entre ells, organitzacions comunitàries, organitzacions no governamentals, organitzacions religioses, fundacions, institucions de recerca, organitzacions de gènere i LGBT, cooperatives, associacions professionals i empresarials i mitjans de comunicació sense ànim de lucre.