• Imprimeix

Oberta la convocatòria per contribuir a la transformació socioeconòmica i cultural en el context de la quarta revolució industrial

20/11/2018 11:11
20181120_revolucio industrial

L'objectiu de la convocatòria és abordar els reptes vinculats als orígens i els efectes socioeconòmics i culturals a Europa de la quarta revolució industrial en un context de globalització i digitalització i oferir opcions alternatives de política. 

Les activitats d'I + D aportaran noves proves i opcions de política per tal de mitigar o donar suport a aquestes transformacions amb vista a potenciar la diversitat de cultures i vincles socials, les fortaleses socials i culturals existents o incipients d'Europa, així com reforçar els aspectes socials, culturals i beneficis econòmics de la quarta revolució industrial, quan sigui rellevant. 

D'aquesta manera, contribuiran a fomentar la prosperitat i la cultura equitatives i sostenibles en sentit ampli mitjançant avaluacions científiques objectives, innovacions socials, culturals i tecnològiques, co-creació i solucions de baix a dalt.

 

Aquesta convocatòria ha obert nou dels seus topics:

 

Les propostes han de pilotar la tecnologia i han d'involucrar socis multidisciplinaris, grups d'interès i usuaris per examinar com les tecnologies emergents poden afectar el sector públic i explorar de manera àmplia els problemes entorn de l'ús d'aquestes tecnologies en el sector públic.

 

Pressupost: 7M €

 

Les propostes haurien d'avaluar l'escala, les dimensions i els conductors de les desigualtats socioeconòmiques en entorns urbans i periurbans en diferents tipologies de ciutats, a tot Europa i en diverses diversitats demogràfiques, prestant especial atenció a les diferències de gènere.

 

Pressupost: 6M €

 

  • Aproximacions innovadores al desenvolupament urbà i regional a través del turisme cultural TRANSFORMATIONS-04-2019: 

Les propostes han de comparar com la presència, desenvolupament, disminució o absència de turisme cultural ha afectat el desenvolupament de regions i àrees urbanes europees. Han d'investigar els motius del turisme cultural i avaluar l'eficàcia i la sostenibilitat de les estratègies, les polítiques, les tendències i les pràctiques multinivell a l'hora d'atraure, gestionar i diversificar el turisme cultural a Europa amb la finalitat d'identificar les millors pràctiques que s'han de comunicar als polítics i als professionals.

 

Pressupost: 9M €

 

Les propostes han d'avaluar el comportament en línia dels infants i joves, així com l'ús de continguts i dispositius digitals per part de grups socioeconòmics, de gènere i edat, amb atenció a les motivacions per a l'ús de les TIC a casa, per a l'oci i en escoles o institucions de formació.

 

Pressupost: 10,5M €

 

Les propostes han d'avaluar i desenvolupar metodologies adequades i realitzar anàlisis comparatives qualitatives, participatives i estadístiques a nivell nacional i comunitari per cartografiar les diverses formes de compromís cultural, avaluar el paper de la participació cultural com a font de benestar i identificar els beneficis del compromís cultural a través de segments de població.

 

Pressupost: 9M €

 

Les propostes haurien de desenvolupar estratègies per fomentar enfocaments col·laboratius i participatius de trobades culturals a través de canals de comunicació com ara plataformes de xarxes socials, enfocaments participatius, art i activitats co-dissenyades.

 

Pressupost: 12M €

 

  • L'ús de grans enfocaments de dades en la recerca i la innovació en la formulació de polítiques TRANSFORMATIONS-13-2019

Les propostes haurien de tenir com a finalitat aprofitar el potencial de les grans dades per produir informació sobre activitat, rendiment, rendiment i/o impacte de la recerca i la innovació, que pot estar disponible en temps real.

 

Pressupost: 1M €

 

  • Plataforma social sobre l'avaluació de l'impacte i la qualitat de les intervencions en entorns històrics europeus i patrimoni cultural TRANSFORMATIONS-16-2019: 

La plataforma ha de reunir a les comunitats de recerca, professionals del patrimoni, actors públics i privats i responsables polítics a nivell local, regional, nacional i internacional relacionats amb l'avaluació de l'impacte i la qualitat de les intervencions en llocs històrics i patrimoni cultural d'Europa.

 

Pressupost: 1,5M €

 

Les propostes han d'identificar i estudiar produccions artístiques que han generat un nou pensament, compromís i possiblement una acció en relació amb els reptes socials contemporanis experimentats a Europa.

 

Pressupost: 9M €

 

Pressupost total: 65M €  |   Data límit: 14/03/2019