• Imprimeix

Oberta la convocatòria de l’Horizon 2020 en matèria de migració

20/11/2018 10:11
20181120_migracions

L'objectiu de la convocatòria és produir recomanacions basades en l'evidència per a la governança global i europea de la migració de nacionals de tercers països, així com solucions innovadores (incloses les TIC) per a la integració exitosa dels immigrants a les societats d'acollida europees.

Aquesta convocatòria: 

  • Contribuirà a promoure el desenvolupament sostenible i contribuirà a enfortir la cooperació internacional, així com a una millor comprensió i consciència sobre el paper del desenvolupament internacional i les polítiques regionals. 
  • Afavorirà les respostes millorades per a la protecció internacional dels refugiats, la gestió del desplaçament forçat i la promoció de discursos més basats en els fets i precisos i estratègies adaptades per fer front a les inquietuds en les comunitats d'acollida.
  • La convocatòria també proporcionarà coneixement basat en l'evidència sobre els efectes de la migració en els sistemes socials, l'accés i l'impacte en els mercats laborals i la integració cultural de nacionals de tercers països, especialment en entorns urbans.
  • Es desenvoluparan solucions per a millorar l'accés a la informació sobre la migració i la regulació de la migració, també mitjançant la participació d’emigrants i les seves experiències individuals en la configuració de narracions, inclosa la dimensió de gènere i promovent la cooperació internacional, quan sigui pertinent.

 

Aquesta convocatòria ha obert quatre dels seus topics:

Coneixement dels patrons de mobilitat migratòria mitjançant l’elaboració d’escenaris de migració a mig i llarg termini. La migració mundial està creixent en l'abast, la complexitat i la diversitat, que requereixen una millor preparació i respostes. És necessari comprendre millor els conductors de la migració i la seva interrelació amb la propensió de les persones a migrar, així com projeccions i escenaris que són essencials per a una planificació adequada i una formulació efectiva de la política.

 

Pressupost: 9M€

 

Efectes socials i econòmics de la migració a Europa i polítiques d’integració. Les propostes haurien de tenir en compte els efectes a llarg termini de la migració a nivell de la UE a nivell nacional i internacional sobre el creixement econòmic i la productivitat, els nivells d'ocupació i els salaris, l'esperit emprenedor i els impactes fiscals i assistencials. Han d'analitzar polítiques relacionades amb la integració dels emigrants, inclosos els refugiats.

 

Pressupost: 9M€

  

Abordar el repte de la integració dels emigrants a través de solucions habilitades per TIC. Una gestió eficient de la integració dels emigrants requereix una clara comprensió de la situació personal i familiar dels immigrants, incloent-hi la seva condició jurídica, origen, antecedents culturals, habilitats, habilitats lingüístiques, registres mèdics, etc. Les propostes haurien d'abordar com a mínim un dels 3 punts anteriors, que haurien de ser pilotats com un conjunt d'objectius clarament definits.

 

Pressupost: 8M€

 

Protecció internacional dels refugiats en una perspectiva comparada. Les propostes han d'examinar els processos i el contingut del sistema de protecció internacional emergent, després del compromís de les Nacions Unides per adoptar un compacte d'asil global, així com la seva implementació en perspectiva comparativa, amb especial atenció al paper i la participació de la UE.

 

Pressupost: 9M€

 

Pressupost total: 35M € | Data límit: 14/03/2019