• Imprimeix

Licitació en el marc del Programa de Consumidors per millorar la formació de les organitzacions de consumidors

16/11/2018 14:11
20181116_formacio organitzacions consumidors

La present licitació busca l’organització i implementació d'activitats de formació i altres activitats pel desenvolupament de capacitats a la UE, Islàndia i Noruega per a les organitzacions de consumidors i altres actors i parts interessades en la política del consumidor. 

L'objectiu de la convocatòria és desenvolupar un enfocament eficaç pel reforç de les capacitats de les organitzacions de consumidors i impartir formació/seminaris als representants de les organitzacions de consumidors dels països participants, així com també a altres actors i parts interessades en la política del consumidor. 

El contractista haurà de desenvolupar un enfocament efectiu pel reforç de les capacitats, que haurà d'incloure una profunda anàlisi de necessitats que, al seu torn, haurà de servir com a prova per a la formulació de polítiques de la comissió i com a model per a les associacions de consumidors, a fi que aquestes també puguin desenvolupar millor el seu enfocament intern de formació i reforç de capacitats, així com els indicadors de monitoratge centrats en resultats i efectes. 

 

Pressupost: 3M €  |   Data límit: 10/01/2019