• Imprimeix

Interior presenta una eina innovadora que ha de permetre a Protecció Civil anticipar catàstrofes naturals en el marc del projecte europeu ANYWHERE

13/11/2018 09:11
20181113_projecte anywhere

Des del mes d'octubre les plataformes de suport a la presa de decisions del projecte ANYWHERE coordinat per la UPC són eines operatives en fase de proves a 6 regions pilot climàticament diverses d'arreu d'Europa. 

A Catalunya, la versió local (A4Cat) de la plataforma operacional europea (A4EU) ha estat definida conjuntament amb la Direcció General de Protecció Civil i posa l'èmfasi en els riscos d'inundacions, nevades, ventades i d'incendis forestals. 

L’eina A4CAT (Anywhere for Catalonia) automatitza, pel que fa a pluges i inundacions, nevades i incendis forestals, la integració de totes les dades de què disposa avui Protecció Civil per separat per facilitar la monitorització dels fenòmens i especialment la interpretació i anàlisi dels elements de risc en curs. 

També anticipa l’evolució a curt termini dels fenòmens amb molta precisió (a 2 hores vista). Aquestes informacions es creuen amb la situació al territori d’elements crítics (escoles, hospitals, zones inundables) permetent una gestió i resposta proactiva i no tant sols reactiva. 

El Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) coordina el projecte europeu ANYWHERE, centrat a desenvolupar una plataforma multirisc de detecció primerenca d’àmbit europeu per anticipar-se als riscos derivats de fenòmens meteorològics i climàtics extrems abans que es produeixin. També permetrà millorar la gestió de resposta davant situacions d'emergència i ajudar les poblacions exposades a evitar la pèrdua de vides humanes, l'afectació d'infraestructures i els danys econòmics derivats. 

El projectes està finançat amb 12 milions d’euros pel programa europeu de recerca i innovació Horizon 2020, iniciat el 2016 i que finalitza el 2019. En el projecte hi participa un consorci format per 34 organitzacions d'11 països europeus, amb representants del món científic (universitats i centres de recerca), desenvolupadors de tècniques de previsió, autoritats gestores d'emergències a nivell nacional, regional i local (administració), així com empreses del sector (indústria). Aquests actors conformen l'anomenada “triple hèlix”, que persegueix el desenvolupament econòmic basat en el coneixement. Consistent en una acció d'innovació (innovation action), el projecte no es focalitza només en el desenvolupament científic sinó que assolirà un estadi precomercial. 

L'objectiu principal del projecte ANYWHERE, coordinat per la UPC, és permetre que la societat en general i els principals organismes de protecció civil tinguin una resposta més ràpida i efectiva davant del risc de fenòmens meteorològics extrems, per tal de poder afrontar-los millor reduint-ne els impactes socials, ambientals i econòmics que se'n deriven. Així, la plataforma proporciona sistemes d'alerta primerenca d'última generació per ajudar les poblacions exposades a estar preparades front possibles desastres i serveix d'eina de suport a la presa de decisions dels governs en una situació de crisi. D’aquesta manera, es pretén cobrir el buit existent entre la tecnologia disponible i els procediments operatius actuals en els centres de coordinació de protecció civil.