• Imprimeix

Publicada la nova convocatòria Europa Creativa MEDIA de suport al Desenvolupament - Slate Funding (EACEA(23/2018)

06/11/2018 10:11
20181106_slate funding

L’objectiu és augmentar la capacitat dels operadors audiovisuals per a desenvolupar obres audiovisuals europees amb potencial per a circular dins de la Unió europea i més enllà, i facilitar les coproduccions europees i internacionals. 

A tal efecte, es finançaran les activitats: 

  • el desenvolupament de les obres audiovisuals europees, en particular films i obres de televisió tal com ficció, documentals, films infantils i d’animació, així com obres interactives tal com videojocs i multimèdia amb un gran potencial de circulació més enllà de les fronteres;
  • activitats amb l’objectiu de donar suport a les empreses productores audiovisual europees, en particular productores independents, per tal de facilitar les coproduccions europees i internacionals d’obres audiovisuals incloent-hi les obres per a televisió. 

 

Poden sol·licitar empreses de producció audiovisual europees independents que estiguin legalment constituïdes almenys 36 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud i que puguin demostrar algun èxit recent. El sol·licitant també haurà de posseir la majoria dels drets relacionats amb el projecte.

  

Els següents tipus d'activitats són elegibles per a la present convocatòria de propostes: 

  • Llargmetratges de ficció, animació i documentals de creació amb una durada mínima de 60 minuts. Per a sales de cinema.
  • Ficció (projectes únics o sèries) amb una durada mínima de 90 minuts; animació (projectes únics o sèries) amb una durada mínima de 24 minuts; documentals de creació (projectes únics o sèries) amb una durada mínima de 50 minuts. Per a TV.
  • Ficció amb una durada mínima de 90 minuts; animació amb una durada mínima de 24 minuts; documentals de creació amb una durada mínima de 50 minuts. Per explotació en plataformes digitals. Per als projectes que presenten una experiència d'usuari en un format no lineal (per exemple, la realitat virtual), no s'apliquen aquests mínims.
  • Producció d'un curtmetratge d'una longitud màxima de 20 minuts, que doni suport als nous talents.

 

La data d’inici de rodatge haurà de ser a partir de 8 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. 

Les sol·licituds d’ajut per imports inferiors a 70.000€ no seran elegibles.

 

Pressupost: 12,5M €   |  Data límit: 20/02/2019