• Imprimeix

Licitació per assistir en la implementació de Serveis de Monitorització de la Terra de Copernicus (CLMS) i la coordinació entre serveis de Copernicus

05/11/2018 13:11
20181105_licitacio copernicus

Aquesta licitació té com a objectiu l'establiment de contractes de serveis amb operadors econòmics per a prestar principalment serveis de consultoria intramurs (a les instal·lacions de l'Agència Europea Mediambiental -AEMA ) i, de forma limitada, extramurs en suport a la implementació del Servei de Monitorització de la Terra de Copernicus (CLMS) i la coordinació entre serveis de Copernicus. Se sol·licita als experts en intramurs que cooperin diàriament amb l'equip de l'AEMA Copernicus en diferents àrees i que realitzin principalment les següents tasques: disseny de conceptes de suport a licitacions, suport a la gestió dels contractes de producció i avaluació de la qualitat dels lliurables.

Aquesta licitació està dividida en 4 lots diferents:

  • Lot 1 Observació de la Terra pel que fa a la coberta terrestre/ús del sòl i mètodes i tècniques geo-espacials: L’AEMA busca consultors en l'àmbit d'observació de la Terra pel que fa a coberta terrestre/ús del sòl i mètodes i tècniques geo- espacials.
  • Lot 2 Dades de referència: L’AEMA està buscant consultors en l'àmbit de les dades de referència . Es busca donar suport a l'equip de Copernicus en la gestió de projectes de dades de referència (per exemple, EU-DEM, EU-hydro), alhora que garantir una cobertura completa, una harmonització de les especificacions i la política de dades i informació de Copernicus.
  • Lot 3 Comunicació i sensibilització: L’AEMA està buscant consultors en l'àmbit de la comunicació i la sensibilització per coordinar els esdeveniments relacionats amb Copernicus organitzats dins i fora de l'AEMA, desenvolupar i escriure contingut per a comunicacions de mitjans interns i externs, incloent Internet (llocs web i canals de mitjans socials), vídeo, així com en format imprès i per correu electrònic, crear guions per a vídeos curts (5-10 minuts) que presentin o promocionin nous productes, mantenir la base de dades de les parts interessades de CLMS, desenvolupar propostes de mercaderia, i coordinar la seva producció i difusió.
  • Lot 4 Sistemes d'informació geogràfica (SIG), tecnologies d'informació geogràfica i processament de grans dades: L’AEMA està buscant consultors en l'àrea de sistemes d'informació geogràfica (SIG), tecnologies d'informació geogràfica i processament de grans dades per empaquetar conjunts de dades geo-espacials a productes per a la seva difusió (harmonització, formats, projeccions, resolució espacial, etc..), dur a terme les actualitzacions requerides dels productes Copernicus existents, mantenir el catàleg de productes terrestres de Copernicus, garantint que les metadades de dels conjunts de dades terrestres de Copernicus compleixen amb la iniciativa INSPIRE, mantenir els conjunts de dades d'imatges VHR i HR, publicar els serveis d'ECMT (estudi del camp magnètic terrestre) de Copernicus al servidor d'ArcGIS i mantenir els mapes web en ArcGIS en línia.

 

Pressupost: 3M €  |  Data límit: 03/12/2018