• Imprimeix

Convocatòria per a la recerca i la innovació a tot Europa per a la creació de Centres d’Excel·lència i promoure el networking

05/11/2018 14:11
20181105_centres d excellencia

Aquesta convocatòria  té per objectiu contribuir al potencial de recerca i innovació a tot Europa fomentant la creació de Centres d'Excel·lència, reforçant la transició urbana cap a la sostenibilitat a Europa, aportant recursos humans d'alta qualitat a les institucions per implementar canvis estructurals i promoure més accions de networking per a excel·lència sostinguda. 

 

 

 

Aquesta convocatòria està dividida en 4 topics diferents:

  • Teaming Phase 2 WIDESPREAD-01-2018-2019: Teaming donarà suport a la creació de nous centres d'excel·lència o actualització dels existents en països amb baixos nivells d’I+D, basant-se en associacions entre institucions científiques líders i institucions associades en països amb baixos nivells d’I+D, que mostren la voluntat de comprometre's amb aquest propòsit. 

Pressupost: 214M € 

  • Suport al JPI Urban Europe WIDESPREAD-02-2018 : Les propostes haurien d’implementar una sòlida estratègia d'obertura de la JPI Urban Europe, per a l'ampliació de la participació dels països socis europeus més involucrar-se en la iniciativa JPI, i per millorar encara més el compromís i la més àmplia participació dels països. 

Pressupost: 1,5M € 

  • Twinning WIDESPREAD-03-2018: Té com a objectiu reforçar significativament un camp de recerca definit en una universitat o organització de recerca d'un país de l'ampliació, vinculant-lo amb, com a mínim, dues institucions de recerca internacionalment destacades de dos estats membres o països associats. 

Pressupost: 30M €

 

  • ERA Chairs WIDESPREAD-04-2019: Les accions de l’ERA Chairs donaran suport a universitats o organitzacions de recerca amb l'objectiu d'atraure i mantenir recursos humans d'alta qualitat sota la direcció d'un investigador i investigador destacat (el "President de l'ERA") i, paral·lelament, implementar canvis estructurals per aconseguir l'excel·lència en un base sostenible.

 

Pressupost: 30M €

  

Pressupost total: 275,5M €  |  Data límit: 15/11/2018