• Imprimeix

Finançament Horizon 2020 per a un consorci que doni suport a investigadors en risc

29/10/2018 14:10
20181029_investigadors en risc

L’objectiu és facilitar la cooperació transnacional entre iniciatives i programes europeus i nacionals en suport d'investigadors en risc, amb vista a identificar i compartir bones pràctiques i elevar el nivell general de suport als sol·licitants, tenint en compte la diversitat d'actors.

Es concedirà finançament a un consorci d'organitzacions amb experiència en suport als investigadors en situació de risc i coneixement de programes europeus de R + D. "Investigadors en situació de risc" es refereix a investigadors que estan en risc en els països d'origen (per discriminació, persecució, patiment i/o violència), i estan buscant refugi per aquestes raons o han trobat recentment refugi a Europa. 

Es prestarà especial atenció a avaluar l'efectivitat de les mesures existents en els programes europeus i nacionals d'R + D i a desenvolupar recomanacions pels responsables de la formulació de polítiques per a programes efectius que donin suport als investigadors en risc per tal que desenvolupin la seva carrera a Europa i es puguin integrar a la societat. 

Les activitats proposades haurien d’assolir els següents objectius.

  • Explorar els programes europeus R+D per a investigadors en risc i produir materials guia
  • Formar i guiar durant el procés de sol·licitud de beques MSCA i d’altres programes
  • Suport al desenvolupament professional d’investigadors en risc en els sectors acadèmic i no acadèmic
  • Conscienciar a les parts interessades sobre les oportunitats de finançament mitjançant workshops i seminaris de formació
  • Examinar precedent sobre suport a la integració d’investigadors en risc en relació amb la seva formació acadèmica i carrera professional

 

Pressupost: 1,5M €   |   Data límit: 4/12/2018