• Imprimeix

Segona convocatòria d’ERA CoBioTech en recerca biotecnològica per a la transformació d’una economia depenent de materials fòssils a una depenent de matèries biològiques

29/10/2018 13:10
20181029_era cobiotech

ERA CoBioTech és una ERA-Net finançada amb el programa de recerca Horizon 2020 que vol reforçar l’Espai Europeu de Recerca (ERA) en el camp de la biotecnologia promovent la biologia de sistemes i la biologia sintètica. 

Les ERA-NETs són xarxes europees d’agències públiques dedicades al finançament de R+D+I a nivell nacional i regional, que compten amb el suport de la Unió Europea i que tenen per objectiu afavorir la coordinació dels programes d’investigació dels estats europeus. Mobilitzen recursos per afrontar conjuntament  reptes tecnològics i tècnics. 

L’objectiu d’aquesta convocatòria és contribuir al pas d’una economia basada en materials fòssils a una basada en matèries biològiques. 

El finançament es concedirà per un màxim de tres anys d'acord amb la normativa nacional. 

Els projectes d'investigació han de ser multidisciplinaris i hauran d'abordar un dels següents temes: 

TOPIC A: comunitats microbianes (naturals o sintètiques), co-cultures i cascades de microorganismes per a nous productes, productes de valor afegit i serveis de subministrament i processos industrials sostenibles 

TOPIC B: cultius purs, sistemes de cèl·lules lliures i enzims per a nous productes, productes i serveis de subministrament amb valor afegit i processos industrials sostenibles 

ERA CoBioTech espera propostes de recerca, desenvolupament i innovació col·laboratives a través de consorcis transnacionals integrats per universitats, institucions d'educació superior, instituts públics de recerca, indústries, grans empreses i pimes.

També s’anima a la participació d’altres socis com organitzacions sense ànim de lucre o organitzacions de la societat civil.

Així mateix, es recomana la participació d'un o més socis de la indústria en el consorci, però no obligatori.

 

Pressupost: 5,3M €  |   Data límit: 15/12/2018