• Imprimeix

Convocatòria EACEA/33/2018 d’educació en la imatge

29/10/2018 14:10
20181029_educacio en la imatge

L’objectiu de la convocatòria és estimular l'interès per les obres audiovisuals europees i la millora de l'accés a les mateixes a través de la promoció, els esdeveniments, l'alfabetització cinematogràfica i els festivals. 

Es subvencionaran les següents activitats:

  • activitats encaminades a fomentar els coneixements cinematogràfics i a incrementar el coneixement entre el públic de les obres audiovisuals europees, inclòs el patrimoni audiovisual i cinematogràfic, i l'interès del públic per les mateixes, particularment entre el públic jove; 
  • activitats que facilitin la circulació de pel·lícules europees a tot el món i de pel·lícules internacionals a la Unió Europea en totes les plataformes de distribució, a través de projectes de cooperació internacional en el sector audiovisual. 

Els sol·licitants hauran de ser consorcis (un responsable de projecte i un mínim de dos socis) d'entitats jurídiques europees (empreses privades, organitzacions sense ànim de lucre, associacions, organitzacions benèfiques, fundacions, municipis / ajuntaments, etc.) establertes en un dels països que participen en el subprograma MEDIA.

 

No podran sol·licitar subvenció les persones físiques. 

Es crearà un catàleg sistematitzat de pel·lícules europees i material pedagògic connex que es posarà a disposició de joves de 11 a 18 anys d'edat que assisteixin a escoles primàries i secundàries dels països participants en el subprograma MEDIA.

Aquest catàleg estarà integrat per pel·lícules conegudes que hagin contribuït a la història de la filmografia europea i que s'utilitzaran en el context de les activitats d'educació cinematogràfica.

El catàleg inclourà un mínim de 7 llargmetratges.

La publicació del catàleg haurà de contemplar una ambiciosa campanya de comunicació per promocionar el projecte entre els centres docents i el públic en general. 

Comprendrà les següents activitats: l'obtenció dels drets de les pel·lícules per a usos educatius, la preparació de paquets de doblatge o subtitulat, el material pedagògic i la difusió i l'activitat promocional entre els centres docents destinataris i el públic en general. 

El període de cobertura dels costos començarà l'1 de juny de 2019 i es prolongarà durant 19 mesos. El catàleg ha d'estar preparat i disponible el 30 de setembre de 2020 com a molt tard. Els tres últims mesos de l'acció hauran de destinar únicament a la difusió i promoció del catàleg entre els centres docents i el públic en general.

 

Pressupost: 1M €   |   Data límit: 7/03/2019