• Imprimeix

Convocatòria EACEA/32/2018 de subvencions a festivals de cinema

22/10/2018 13:10
20181022_subvencions festivals cinema

L’objectiu de la convocatòria és arribar a un públic més ampli per estimular l’interès per les obres audiovisuals i millorar l’accés a les mateixes, en particular mitjançant la promoció, els esdeveniments, els coneixements cinematogràfics i els festivals.

Poden presentar-se entitats elegibles que organitzin festivals audiovisuals a països participants del subprograma MEDIA.

Un “festival audiovisual” s’entén com un acte que:

  • Presenti una programació de pel·lícules admissibles (ficció, documentals o animació) que es projectin per a una àmplia audiència, en particular del públic general així com professionals internacionals acreditats del sector audiovisual i premsa
  • Es celebri durant un període de temps específic, a una ciutat prèviament convinguda
  • Compti amb un reglament/procediment de selecció clar

Té dues dates límit de presentació de sol·licituds, en funció de la data de celebració dels festivals:

  • 20 de desembre de 2018 per a les activitats que comencin entre l'1 de maig i el 31 d'octubre de 2019
  • 7 de maig de 2019 per a les activitats que comencin entre l'1 de novembre de 2019 i el 30 d'abril de 2020

 

Pressupost: 3,2M €