• Imprimeix

Licitació per realitzar serveis de consultoria en aplicacions i sistemes informàtics de la Unió Europea en l’àmbit de duanes i impostos sobre bens

22/10/2018 14:10
20181022_consultoria duanes

Aquesta licitació consisteix en un seguit de contractes marc de serveis de consultoria intramurs i de proximitat per temps i mitjans estipulats per a les aplicacions i sistemes informàtics de la Unió Europea en els àmbits de duanes, impostos sobre béns específics i fiscalitat (TIMEA3).

El present procediment cobreix la licitació de serveis de consultors experimentats en gestió de projectes i serveis, suport a projectes, anàlisi de gestió de processos de negocis (BPM) i informàtica, arquitectura empresarial, d'aplicacions i d'infraestructura, operacions, aplicacions i seguretat, amb la finalitat d'assistir als líders de projectes en les seves missions en les aplicacions informàtiques dels àmbits de fiscalitat, impostos sobre béns específics i duanes.  

 

Pressupost: 96M €  |  Data límit: 06/12/2018