• Imprimeix

Bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa europeu “Cos Europeu de Solidaritat”

16/10/2018 10:10
20181016_cos europeu solidaritat injuve

El Programa europeu “Cos Europeu de Solidaritat”, regulat en el Reglament (UE) 2018/1475 del Parlament Europeu i del Consell, de 2 d'octubre de 2018, té com a objectiu promoure la solidaritat com a valor, principalment a través del voluntariat, i augmentar la participació de les persones joves i les organitzacions en activitats de solidaritat accessibles i d'alta qualitat com a mitjà de contribuir al reforç de la cohesió, la solidaritat, la democràcia i la ciutadania a Europa, responent al mateix temps als desafiaments de la societat i enfortint les comunitats, amb un interès especial en fomentar la integració social. 

A cada país participant al “Cos Europeu de Solidaritat”, les agències nacionals designades per a les accions d’educació, formació, joventut i esport són les que exerciran també la funció d’agència nacional als seus respectius països en el marc del “Cos Europeu de Solidaritat”. En el cas d’Espanya es tracta de l’Instituto de la Juventud (INJUVE). 

El Programa perseguirà els seus objectius a través dels següents tipus d'accions:

  • Projectes de voluntariat.
  • Períodes de pràctiques i llocs de treball.
  • Projectes solidaris. 

Els terminis per a la presentació de sol·licituds seran els que en cada cas estableixi la Comissió Europea i que es concretaran en la resolució de la convocatòria. Els / les interessats / des hauran de remetre la seva sol·licitud utilitzant els formularis electrònics i annexos corresponents. Es podrà accedir a aquests formularis a través de la pàgina web del Cos Europeu de Solidaritat” de l'Agència Nacional Espanyola per a l'aplicació del Programa “Cos Europeu de Solidaritat” (en endavant, ANE).