• Imprimeix

Ajuts per contractes predoctorals per la formació de doctors universitaris

11/10/2018 15:10
20181011_contractes predoctorals

L'Agencia Estatal de Investigación ha aprovat la convocatòria de tramitació anticipada per l’any 2018 d’ajuts per a contractes predoctorals per la formació de doctors.

Els ajuts tenen com a objecte la formació de doctors mitjançant el finançament de contractes laborals, sota la modalitat de contracte predoctoral, per tal que investigadors en formació realitzin una tesi doctoral.

Podran ser beneficiaries d'aquests ajuts les entitats, ubicades a Espanya, següents:

 

 • Organismes públics d'investigació;
 • Universitats públiques, els seus departaments i instituts universitaris, i universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R + D + I;
 • Altres centres públics de R + D. Organismes públics i centres amb personalitat jurídica pròpia dependents o vinculats a l'Administració General de l'Estat, i els dependents o vinculats a les administracions públiques territorials i els seus organismes, o participats majoritàriament pel sector públic, sigui quina sigui la seva forma jurídica;
 • Entitats i institucions sanitàries públiques i privades vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut, que desenvolupin activitat investigadora;
 • Entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin i / o gestionin activitats d'R + D, generin coneixement científic o tecnològic, faciliten la seua aplicació i transferència o proporcionin serveis de suport a la innovació a les empreses.
 • Empreses;
 • Centres Tecnològics d'àmbit estatal i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal;
 • Agrupacions o associacions empresarials: Agrupacions d'interès econòmic (AIE), associacions empresarials sectorials sense ànim de lucre que realitzin entre les seves activitats projectes i actuacions d'R + D per al seu sector;
 • Agrupacions empresarials innovadores i plataformes tecnològiques. Grups constituïts per entitats independents -empreses, petites, mitjanes i grans i organismes d'investigació-, actives en sectors i regions concrets, l'objectiu és contribuir amb eficàcia a la transferència tecnològica, a la creació de xarxes i a la divulgació d'informació entre les empreses integrants de l'agrupació;
 • Altres organitzacions que prestin suport a la transferència tecnològica o realitzin difusió i divulgació tecnològica i científica;
 • Empreses Innovadores de Base Tecnològica.

 

Aquestes han d’haver obtingut un ajut de les següents convocatòries:

 • Ajuts per a projectes d'R + D del Subprograma Estatal de Generació de Coneixement en el marc del Programa estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència o per les ajudes per a projectes d'R + D + D "Reptes Investigació" del Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada a els Reptes de la Societat, respectivament, en les seves convocatòries 2017, ambdues en el marc del Pla Estatal d'R + D + I 2013-2016
 • Ajuts a un projecte d'investigació que es desenvolupi en un Centre d'Excel·lència Severo Ochoa o en una Unitat de excel·lència Maria de Maeztu, finançats per convocatòries del subprograma Estatal d'Enfortiment Institucional del Pla Estatal d'R + D + I 2013-2016,
 • Ajuts a un projecte d'investigació finançat pels ajuts a projectes d'investigació fonamental orientada dins del Programa estatal d'R + D + I Orientada als Reptes de la Societat (Repte de Seguretat i Qualitat Alimentària, Activitat Agrària Productiva i Sostenible, Sostenibilitat dels Recursos naturals i Investigació Marina i Marítima), en la convocatòria 2017, corresponent al Programa estatal de Foment d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal d'R + D + I 2013-2016.

També podran ser entitats beneficiàries els centres d'R + D que hagin obtingut un ajut en el marc de les convocatòries de Suport a Centres d'Excel·lència Severo Ochoa i Unitats d'Excel·lència Maria de Maeztu, del Ministeri de Ciència, Universitats i Investigació, corresponents a 2014 , 2015, 2016 i 2017.

Podran ser sol·licitants totes aquelles persones que es trobin matriculades o admeses en un programa de doctorat per al curs 2018/2019, en el moment de presentació de la sol·licitud. També podran ser sol·licitants totes aquelles persones que, en el moment de presentació de la sol·licitud, no estant matriculades o admeses en un programa de doctorat, estiguin en disposició d'estar-ho en la data en què es formalitzi del contracte.

Els ajuts tenen per objecte finançar la contractació laboral, durant un període d'orientació postdoctoral d'un any de durada, d'aquells doctorands que obtinguin el títol de doctor amb antelació a l'inici de l'última anualitat de l'ajuda.

 

Pressupost:  102.396.000,00€    |    Data límit: 29/10/2018