• Imprimeix

Iniciatives de suport a les polítiques de lluita contra les drogues

29/10/2018 13:10
20180918_lluita contra les drogues

Aquesta convocatòria, que s’emmarca en el Programa de Justícia, vol donar suport a projectes en el camp de la política contra les drogues que es refereixin a la cooperació judicial i la prevenció del crim. Aquests aspectes estan estretament lligats a l’objectiu del programa, en tant que no estigui cobert ja per altres programes com el de Seguretat Interna o el Tercer Programa de Salut. 

 

 

 

Els projectes presentats han d’abastar al menys una de les següents prioritats:


- donar suport a activitats en l'àmbit de l'epidemiologia de l'ús de noves substàncies psicoactives, incloent opiacis sintètics potents, així com activitats relacionades amb problemes emergents de drogues, inclòs el comerç en línia de drogues; 

- donar suport a les organitzacions de la societat civil reforçant la seva (i) funció de defensa, (ii) la capacitat de fer una diferència a nivell local, (iii) mètodes d'intercanvi de bones pràctiques; 

- donar suport a les parts interessades clau a través de l'expansió dels seus coneixements i habilitats en el context d'implementar estàndards mínims de qualitat en la reducció de la demanda de drogues, especialment en l'àmbit de la integració social; 

- promoure l'aplicació pràctica de la investigació relacionada amb les drogues i, en particular, la investigació sobre l'addicció amb vista a abordar els reptes actuals i les noves amenaces. 

Aquesta convocatòria finançarà activitats de:

  • recopilació de dades, enquestes i activitats de recerca;
  • activitats de formació;
  • aprenentatge mutu, desenvolupament de la xarxa, identificació i intercanvi de bones pràctiques, cooperació;
  • esdeveniments, conferències, reunions d'experts;
  • activitats de divulgació i sensibilització.

  

Pressupost:  2,2M €    |    Data límit: 16/01/2019