• Imprimeix

Estudi sobre els serveis que donen accés a continguts protegits per drets d’autor

07/09/2018 13:09
20180907_continguts protegits drets autor

Aquesta licitació és per realitzar un estudi sobre els impactes de l'extensió de l'abast del Reglament de geobloqueig als serveis audiovisuals i no audiovisuals que donen accés al contingut protegit per drets d'autor 

L’estudi contribuirà a l’avaluació de l’abast del Reglament de geobloqueig, i en concret, en relació amb la inclusió dels serveis audiovisuals i no audiovisuals que donen accés a continguts protegits per drets d’autor per a una possible revisió de l’abast del Reglament. 

 

Els objectius de l’estudi són: 

a) identificar i recopilar dades, tant qualitatives com quantitatives, de l’oferta i de la demanda, en relació amb els serveis audiovisuals i no audiovisuals que donen accés a continguts protegits per drets d’autor fent servir fonts de dades primàries i secundàries.

b) realitzar una anàlisi de l’impacte d’una possible extensió del Reglament de geobloqueig als sectors identificats anteriorment, on el comerciant tingui els drets requerits pels territoris pertinents, tenint en compte els següents aspectes:

- impacte en els sectors involucrats

- impacte en tots els agents pertinents depenent del sector, incloent-hi titulars de drets i distribuïdores

- impacte dels consumidors

 

Pressupost: 400.000 €   |   Data límit: 28/09/2018