• Imprimeix

Publicada la convocatòria Europa Creativa MEDIA de suport als Agents de Vendes EACEA/01/2018

07/08/2018 12:08
20180807_suport agents vendes

S'ha publicat la convocatòria Europa Creativa MEDIA de suport als Agents de Vendes EACEA/01/2018, adreçada als agents de vendes que generin subvencions basades en la seva actuació en la venda de pel·lícules europees no nacionals en un període determinat. 

L’objectiu és fomentar i donar suport a una més amplia distribució transnacional de pel·lícules europees recents, facilitant el finançament als agents de vendes en base als seus resultats en el mercat, amb l’objectiu de reinvertir en noves pel·lícules europees. 

Els beneficiaris són agents de vendes europeus (empreses europees que actuen com a intermediàries dels productors i que estan especialitzades en l'explotació de pel·lícules mitjançant la comercialització i la concessió de llicències a distribuïdors o altres compradors estrangers). 

Els sol·licitants han d'estar establerts en països que participen en el subprograma MEDIA, i l'entitat ha de ser propietat, directament o per participació majoritària, de ciutadans d'aquests països. L'agent de vendes ha d'estar designat pel productor de la pel·lícula mitjançant un contracte o acord. 

Un contracte / acord signat per l'agent de vendes i el productor es considerarà com un contracte de vendes internacionals només si permet el dret a l'agent de vendes de vendre la pel·lícula en almenys deu països participants en el subprograma MEDIA.  

Són obres elegibles: 

Pel·lícules cinematogràfiques europees recents (ficció, animació i/o documental) amb una durada mínima de  60 minuts, produïdes majoritàriament per empreses establertes en un o més  països que participen al subprograma MEDIA i que compten amb una  participació significativa de professionals d’aquests mateixos països. 

Es consideren “recents” les pel·lícules registrades durant o després de l’any 2013. 

Les pel·lícules europees es consideren “nacionals” en l’Estat participant de MEDIA els ciutadans/residents del qual hagin participat en major proporció en la realització del film. Es consideren “no-nacionals” a la resta de territoris. 

L’import màxim de la contribució comunitària és de fins a un 60% del total dels costos elegibles.

 

Pressupost: 2,6M €   |   Data límit: 6/11/2018