• Imprimeix

Convocatòria de subvencions a les empreses d’inserció laboral pels col·lectius en risc o situació d'exclusió social

03/08/2018 09:08
20180803_convocatoria de subvencions a les empreses insercio laboral pels collectius en risc o situacio exclusio social

La Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa de la Generalitat de Catalunya ha publicat la present convocatòria amb l’objectiu de concedir subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social mitjançant les línies d'actuacions següents:

Línia 1: Acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció.

Línia 2: Incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part de les empreses d'inserció.

Línia 3: Complement econòmic a les empreses d'inserció per increment d'ocupació de persones en procés d'inserció.

Línia 4: Complement econòmic a les empreses d'inserció que insereixin persones en procés d'inserció a l'empresa ordinària.

 

Les actuacions estan cofinançades amb el programa Fons Social Europeu (FSE), amb un 50%.

Tal i com dicta les bases reguladores, podran ser entitats beneficiàries d'aquests ajuts les empreses d'inserció sociolaboral. S'entén per empresa d'inserció sociolaboral aquella que sigui qualificada com a tal d'acord amb la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses d'inserció sociolaboral, i que estigui inscrita al Registre Administratiu d'Empreses d'Inserció de Catalunya.

El pressupost disponible per aquesta convocatòria és de 8.200.000,00 € i està distribuït de la següent manera:

a) Any 2018: amb un import màxim de 7.710.000,00 euros distribuït en 1.760.000,00 euros per a la línia 1; 5.450.000,00 euros per a la línia 2, 250.000,00 euros per a la línia 3, i 250.000 euros per a la línia 4.

b) Any 2019: amb un import màxim de 490.000 euros, distribuït en 440.000,00 euros per a la línia 1 i 50.000 euros per a la línia 2.

 

Pressupost:  8.200.000,00 €  |   Data límit: El termini de presentació de sol·licituds per a les quatre línies d'actuació és de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'1 d'octubre de 2018, o a partir de la data de l'entrada en vigor en el cas que fos posterior a l'1 d'octubre.