• Imprimeix

Licitació Europa Creativa pel projecte WeAre#EuropeForCulture en el marc de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural

02/08/2018 13:08
20180802_we are europe for culture

Aquest projecte es refereix a 3 objectius de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018: 

- fomentar enfocaments del patrimoni més centrats en les persones

- fer que el patrimoni sigui accessible per a tothom

- crear consciència sobre el patrimoni europeu entre els grups de més difícil accés . 

El projecte pretén involucrar grups d'europeus de dues franges d’edat diferents (majors de 55 anys i de 13 a 30 anys) de més difícil accés i que actualment no participen en activitats de patrimoni cultural. Per exemple, aquelles persones que viuen en aïllament o pobresa i sense accés a l'educació, aprenentatge o ocupació. 

L'objectiu és encoratjar a aquestes persones a compartir el seu propi patrimoni cultural, crear consciència sobre els vincles entre el patrimoni personal, local i europeu, i reforçar el sentiment de pertinença a un espai europeu comú. 

Les tasques requerides inclouen:
- En primer lloc, la planificació i presentació d'exposicions itinerants a 7-10 estats membres de la UE, més Brussel·les, amb l'objectiu d'arribar a un mínim de 200 persones joves i grans en cada estat membre seleccionat, i almenys 2000 persones en total, en col·laboració amb els governs locals. El concepte de les exhibicions itinerants és encoratjar i facilitar als grups objectiu (de gent gran i joves de més difícil accés) a que aportin o triïn contingut patrimonial per presentar-lo, almenys durant un dia, però preferiblement més temps. El contingut del patrimoni exposat pot ser tangible o intangible, mòbil o fix. Cada exposició ha d'incloure, almenys, alguns exemples de patrimoni personal, patrimoni local o regional i patrimoni de rellevància europea. 

- En segon lloc, el disseny, la producció i la distribució d'un conjunt de recursos per a cada exposició emergent, inclosos cartells, fullets, etiquetes, qüestionaris d'avaluació per als participants, fulls d'observació per als facilitadors. 

- En tercer lloc, la difusió i comunicació d'activitats i resultats del projecte, a través de llocs web existents i canals de xarxes socials (inclosos Eyck, Europa i Europa Creativa), un informe i resum del projecte i un taller de parts interessades en Brussel·les.

  

Pressupost: 300.000 €  |    Data límit: 10/09/2018