• Imprimeix

Subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, per a l'any 2018

31/07/2018 17:07
20180731_ocupacio malalts mentals

L’objectiu d’aquesta convocatòria és incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral, així com facilitar l’adaptació social i laboral dels treballadors i treballadores amb discapacitat amb especials dificultats d’inserció laboral en empreses del mercat laboral ordinari. 

Les actuacions que preveu aquesta convocatòria són elegibles a través del Programa operatiu del Fons Social Europeu de Catalunya 2014-2020 amb un cofinançament del 50%. 

Poden ser beneficiàries les entitats amb experiència en la realització d’accions dirigides a l’acompanyament de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental en processos d’inserció laboral.

Es consideraran subvencionables les actuacions integrades que suposin la inclusió de serveis d'orientació i informació per a l'ocupació i l'autoocupació, la millora de les competències personals, formatives, professionals i tècniques per afavorir l'ocupabilitat de les persones demandants d'ocupació atenent les seves característiques i necessitats. També s'inclouran la promoció d'actuacions de prospecció del mercat de treball per facilitar la inserció laboral i les tasques de seguiment i suport a la inserció laboral.


Les entitats programaran un període de pràctiques professionals que es realitzaran en empreses del mercat ordinari i / o administracions publiques. 

 

Pressupost: 9.375.000,00€    |   Data límit: El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC núm 7675 de 26 de juliol de 2018