• Imprimeix

Nova Agenda Europea per a la Cultura: Ampliació del diàleg estructurat

30/07/2018 10:07
20180730_agenda cultural europea

La Nova Agenda Europea per a la Cultura, adoptada per la Comissió el 22 de maig de 2018, proposa un nou marc global per a la col·laboració política a la UE en matèria de cultura.

En el marc de la Nova Agenda, la Comissió «proposa ampliar el diàleg estructurat actual, més enllà dels temes examinats sota el mètode obert de coordinació, traient més profit a les oportunitats de col·laboració en línia, i obrint-se a organitzacions rellevants fora dels sectors culturals i creatius, en un tractament específic cas a cas. També proposarà un paper més actiu de la societat civil en la preparació dels Fòrums Europeus de la Cultura ».

Així, els objectius de la present licitació són:

  • Reforçar la capacitat de promoció del sector cultural en el debat polític a nivell europeu;
  • Permetre un intercanvi regular d'opinions i un diàleg estructurat entre la Comissió i les parts interessades de la societat civil en l'àmbit de la cultura;
  • Contribuir i orientar sobre el desenvolupament de polítiques en l'àmbit de la cultura a nivell europeu.

La CE ha identificat els següents temes que poden ser objecte d’aquest diàleg estructurat: Patrimoni cultural; cultura per a la inclusió social; diversitat cultural; cultura i art; indústries culturals i creatives; professionals de la cultura; circulació d'obres d'art; relacions culturals internacionals; i la mesura del valor de la cultura.

A mode orientatiu, les tasques principals a realitzar per part del licitador consistirien en consultar sobre els diferents temes, identificar als experts, organitzar reunions de diàleg i de pluja d'idees, registrar actes de totes les reunions, realitzar i divulgar documents polítics i gestionar un fòrum en línia amb les parts interessades.

 

Pressupost: 400.000 € | Data Límit: 19/09/2018