• Imprimeix

Bases reguladores per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de projectes col·laboratius de R+D+I de les indústries del disseny o les indústries culturals i basades en l'experiència.

20/07/2018 11:07
20180720_RIS3Cat disseny

Aquestes bases regulen l'acreditació de les comunitats RIS3CAT en els àmbits sectorials de les Indústries del disseny o les Indústries culturals i basades en l'experiència i l'atorgament d'ajuts del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 als membres de les comunitats RIS3CAT perquè desenvolupin els projectes del seu pla d'actuacions.

Les comunitats RIS3CAT són agrupacions d'empreses, agents del sistema R+D+I, organitzacions clústers i entitats de suport a l'empresa, amb establiment operatiu a Catalunya, que plantegen una estratègia de recerca i innovació per a la transformació econòmica de les activitats productives, emmarcades en els sectors líders definits en la RIS3CAT, a través d'un pla d'actuacions per implementar-la.

Els membres de les comunitats RIS3CAT poden ser les empreses, els agents del sistema R+D+I, les organitzacions clústers i les entitats de suport a l'empresa que executen el pla d'actuacions de la comunitat RIS3CAT. Tots els membres han d'executar despesa subvencionable, en, com a mínim, un projecte del pla d'actuacions o en el projecte de coordinació, si es tracta del coordinador de la Comunitat.

La comunitat RIS3CAT ha d'estar emmarcada en l'àmbit sectorial de les indústries del disseny o les indústries culturals i basades en l'experiència i formada per un mínim de 8 membres amb establiment operatiu a Catalunya entre empreses, agents del sistema d'R+D+I, organitzacions clústers i entitats de suport a l'empresa no vinculats entre ells.

Els ajuts que regulen aquestes bases són subvencions no reemborsables per concurrència competitiva finançades amb el FEDER, en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. La taxa màxima de cofinançament de la despesa subvencionable és del 50%. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Unitat d'Innovació d'ACCIÓ.