• Imprimeix

Convocatòria d’ajuts per a accions de dinamització «Europa Excelencia» 2018

20/07/2018 13:07
20180720_ERC

Aquests ajuts, convocats pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en el marc del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i tenen per objectiu potenciar la participació espanyola en els subprogrames "Starting Grants" i "Consolidator Grants", emmarcats al Pilar 1 "Ciència Excel·lent" del Programa Marc de la Unió Europea Horitzó 2020 i gestionats per l’agència europea del Consell Europeu de Recerca (ERCEA, en anglès).

Es tracta de projectes d'investigació cientificotècnics relacionats amb els objectius de les propostes enviades i avaluades positivament i considerades elegibles pel Consell Europeu de Recerca, però que per raons pressupostàries no han pogut ser finalment finançades per aquest organisme.

Els ajuts estaran destinades a finançar les despeses de personal, petit equipament, materials i altres despeses relacionades amb els objectius del projecte.

Pressupost: 1.000.000 € | Data límit: 26/07/2018.