• Imprimeix

Bases reguladores a agrupacions en tecnologies emergents per a la realització de projectes de valorització i transferència de resultats de la recerca

10/07/2018 13:07
20180710_bases reguladores tecnologies emergents

La Secretaria d'Universitats i Recerca ha publicat les bases reguladores amb tal d’assignar cofinançament procedent del FEDER a les agrupacions en tecnologies emergents. Aquestes han d'actuar com a plataformes pilot de demostració de noves tecnologies adreçades al teixit productiu i amb orientació de mercat.

L’objectiu és potenciar la valorització i la transferència de coneixement i les capacitats d'absorció del teixit productiu. Una vegada incorporat aquest coneixement en els processos, els productes i els serveis, generi un valor afegit alt per a les empreses i la societat. Amb aquest suport es vol accelerar la introducció al mercat de nous productes o processos disruptius, o bé generar un benefici social significatiu.

El nombre d'empreses i el volum de negoci de l'activitat a Catalunya és superior a la mitjana del seu sector en els darrers dos anys (aquest criteri només s'aplica a les activitats en fase de creixement). Les activitats emergents per les quals aposta actualment el Govern de Catalunya, que tenen un elevat potencial per generar noves activitats econòmiques, són les següents:

 • Cervell humà
 • Dades massives en ciències de la vida
 • Energia de fusió
 • Grafè
 • Indústria 4.0
 • Internet de les coses
 • Manufactures additives (3D)
 • Tecnologia de processadors de baix consum
 • Tecnologies quàntiques

 

Els projectes han d’apropar-se, en la mesura del que sigui possible, a l'aplicació real de la tecnologia. Sigui quin sigui l'estat de maduració de la tecnologia de cadascun dels projectes, és condició que a la seva finalització s'hagi avançat pel que fa a la maduració de la tecnologia respecte a l'inici.

La durada dels projectes ha de ser de fins a tres anys.

Les agrupacions en tecnologies emergents les formen un mínim de 5 membres, que han de ser entitats públiques o privades sense ànim de lucre amb activitat d'R+D+i en aquests àmbits. També hi poden col·laborar empreses, associacions d'empreses i altres entitats d'especial rellevància en el sector productiu. En qualsevol cas, tots els membres i els col·laboradors han de tenir establiment operatiu a Catalunya i cada membre pot participar en més d'una agrupació emergent.

Els objectius de les agrupacions en tecnologies emergents són els següents:

 • Transformació dels resultats de la recerca en productes i processos disruptius, intensius en coneixement i d'alt valor afegit.
 • Augment del pes de les activitats de contingut tecnològic elevat i alt valor afegit en el teixit productiu.
 • Generació de nova activitat empresarial en àmbits emergents amb un potencial de creixement elevat.
 • Creació de noves empreses en àmbits emergents.
 • Renovació del teixit productiu amb activitats d'alt valor afegit i intensives en coneixement.
 • Generació d'ocupació amb qualificació elevada i retenció de talent en el territori.

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts:

 • Universitats;
 • Centres de recerca;
 • Centres tecnològics i altres entitats sense ànim de lucre;

que tinguin establiment operatiu a Catalunya on desenvolupin tota o part de l'activitat de recerca.

Es poden finançar:

 • Projectes que desenvolupin eines analítiques per a la simulació o l'anàlisi de la recerca aplicada i que formulin conceptes tecnològics. Aquesta simulació, prèvia a l'experimentació pràctica, ha de permetre avançar cap a l'obtenció d'un prototip estalviant riscos i costos innecessaris.
 • Projectes on es mesurin paràmetres d'interès i es comparin amb les prediccions analítiques per a sistemes crítics on es validin proves de concepte.
 • Projectes d'implementació i prova de prototips autònoms i d'integració d'elements tecnològics.
 • Projectes de validació tecnològica on es provin prototips en entorns industrials representatius i on els elements de la tecnologia bàsica estiguin integrats amb elements de suport raonablement realistes.
 • Projectes de demostració tecnològica de prototips en qualsevol entorn industrial: prototipificació d'implementacions en problemes realistes a gran escala.
 • Projectes de demostració de prototips de sistemes en entorns operacionals.
 • Projectes de finalització del desenvolupament del sistema on tota la funcionalitat es provi en escenaris simulats i operatius i es completi tota la verificació i validació del prototipus.

 

Pressupost i data límit: publicació pendent de la convocatòria