• Imprimeix

Subvencions per projectes de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícola

03/07/2018 18:07
20180703_projectes-de-associacio-europea-per-a-la-innovacio-en-materia-de-productivitat-i-sostenibilitat-agricola

L'objecte d'aquestes subvencions és el finançament a agrupacions de dues o més persones físiques o jurídiques per a l'execució, a través de grups operatius, de projectes d'innovació d'interès general.

Els projectes es realitzaran en dues o més comunitats autònomes i han d'estar orientats a beneficiar a tot un sector o subsector en l'àmbit nacional. A més a més, han d'estar orientades a algun dels objectius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.

Més concretament, les actuacions hauran de contribuir a algun dels objectius següents:

  • Millorar els resultats econòmics de totes les explotacions i facilitar la reestructuració i modernització de les mateixes, a fi d'incrementar la seva participació i orientació cap al mercat, així com la diversificació agrícola.
  • Millorar la competitivitat dels productors primaris integrant-los millor en la cadena agroalimentària a través de règims de qualitat, afegir valor als productes agrícoles, promoció en mercats locals i en circuits de distribució curts, agrupacions i organitzacions de productors i organitzacions interprofessionals.
  • Restaurar, preservar i millorar els ecosistemes relacionats amb l'agricultura i la silvicultura.
  • Aconseguir un ús més eficient de l'aigua en l'agricultura.
  • Facilitar el subministrament i l'ús de fonts renovables d'energia, subproductes, deixalles i residus i altres matèries primeres no alimentàries per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia.

 

Pressupost: 600.000 € | Data Límit: 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest extracte en el BOE (publicat: 28/06/2018)