• Imprimeix

Licitació per fer un estudi sobre la transposició de la Directiva 2016/943 sobre els Secrets Comercials

02/07/2018 14:07
20180702_secrets comercials

L'objectiu d'aquest estudi és ajudar a la Comissió a avaluar la transposició i l'aplicació de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny 2016, sobre la protecció dels coneixements tècnics i informatius no divulgats dels estats membres (secrets comercials) contra la seva adquisició il·legal, ús i divulgació.

El contractista que guanyi el concurs haurà de realitzar les activitats següents:

  1. Realitzar un "control de la integritat", és a dir, verificar si les mesures nacionals pertinents dels estats membres de la UE transposen totes les disposicions de la Directiva sobre els secrets comercials.
  2. Proporcionar una traducció d'alta qualitat a l'anglès de les mesures nacionals dels estats membres de la UE relacionades amb la transposició i implementació de la Directiva sobre els secrets comercials.
  3. Realitzar un "control de conformitat", és a dir, verificar si les mesures nacionals rellevants dels estats membres de la UE són compatibles amb el dret de la UE i amb la Directiva sobre els secrets comercials en particular.
  4. Avaluar les 'disposicions d'acompanyament', és a dir, identificar disposicions nacionals que superin els requisits respectius de la Directiva sobre els secrets comercials, avaluar la seva coherència amb el dret de la UE i, en particular, amb la Directiva, i fer comentaris sobre el seu impacte pràctic i les conseqüències jurídiques.
  5. Identificar les millors pràctiques en la implementació de la Directiva.

 

Pressupost: 250.000 € | Data Límit: 18/07/2018