• Imprimeix

El Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 fa un balanç positiu del grau d'avenç del programa

25/06/2018 12:06
20180625_seguiment pdr

El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014 – 2020 ha executat, fins ara, el 23% dels 810 milions d’euros programats, és a dir, més de 193 milions d’euros. L’import executat garanteix la correcta execució dels fons europeus d’acord amb els objectius i fites fixades per la pròpia Comissió Europea (CE). Així s’ha valorat, avui, en la reunió del Comitè de Seguiment del Programa, presidida pel director general de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya, Oriol Anson.

 

Pel que fa als imports convocats, el compromís és molt major per les diferents operacions del programa, atès que, a data d’avui, ja s’ha convocat 512 milions d’euros, que representen el 64% dels imports programats i destinats a convocatòries d’ajut.

Cal destacar que les mesures que han suposat una major despesa executada són les destinades al sector agrari a través del Contracte Global d’Explotació (CGE), les quals acumulen una despesa executada, a 16 de juny de 2018, de més de 131 milions d’euros, és a dir, el 68% de l’import executat del programa. Dins d’aquestes operacions, cal destacar les mesures agroambientals (41 milions d’euros), la millora de la competitivitat de les explotacions agràries (30 milions d’euros), els pagaments compensatoris per a zones amb limitacions naturals (23 milions d’euros), i l’ajut de primera instal·lació de joves agricultors (16 milions d’euros).

Pel que fa a altres operacions del programa, cal destacar el conjunt d’operacions destinades a les estratègies de desenvolupament local Leader (14 milions d’euros), les inversions per a la transformació i comercialització d’aliments (10 milions d’euros) i la modernització de regadius (8 milions d’euros).

En relació als indicadors, a data 31 de març de 2018, s’ha assolit gairebé totes les fites previstes per a l’any 2018. En aquest sentit, cal destacar -com a dades més significatives- el nombre d’expedients de primera instal·lació de joves executats, amb 1.056 explotacions, la superfície agrícola amb contracte agroambiental i d’agricultura i ramaderia ecològica amb més de 177.754 hectàrees, i la superfície agrícola on s’ha aplicat la modernització de regadius, amb 3.797 hectàrees.

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014 – 2020 compta per a tot el període de de programació amb un import total de 810 milions d’euros de despesa pública total, un 43% dels quals està cofinançats amb fons del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) procedents de la Unió Europea (UE), el 50% l’aporta la Generalitat de Catalunya, i el 7% restant prové de l’Administració general de l’Estat.