• Imprimeix

Oberta la convocatòria TECNIOspring PLUS per a la mobilitat internacional de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica

05/06/2018 12:06
20180605_tecniospring plus

Aquesta convocatòria està co-finançada per la Unió Europea mitjançant les Accions Marie Skłodowska-Curie del programa Horizon 2020.

El programa TECNIOspring PLUS contribueix a l'assoliment de l'estratègia en innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (en endavant RIS3CAT) elaborada per la Generalitat de Catalunya amb el suport d'experts en especialització intel·ligent, recerca, innovació, teixit productiu i les contribucions ciutadanes aportades durant el període de consulta pública. 

 

L'objecte d’aquesta convocatòria és l'atorgament d'ajuts a la contractació de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS). 

La contractació de l'investigador/la investigadora anirà lligada a un programa de mobilitat de 24 mesos de durada per tal de potenciar la seva carrera investigadora en el seu àmbit d'expertesa.

El programa contempla dos tipus de mobilitat:

a) Sortida a l'estranger + retorn (Mobilitat A).

b) Entrada (Mobilitat B).

 

Beneficiaris: 

Les sol·licituds es presenten per una entitat amfitriona catalana juntament amb l’investigador experimentat: 

Entitats amfitriones: empreses amb establiment operatiu a Catalunya amb un mínim de 4 treballadors, o entitats TECNIO acreditades per ACCIÓ. 

Investigadors experimentats: poden ser de qualsevol nacionalitat, amb un doctorat o entre quatre i vuit anys d'experiència en recerca equivalent a temps complet.

Els investigadors no han d'haver residit o dut a terme la seva activitat principal al país de la seva organització d'acollida durant més de 12 mesos en 3 anys immediatament abans del termini de presentació de sol·licituds. Es faran excepcions per als candidats amb salts de carrera justificats.

 

Tipus de mobilitat: 

Mobilitat A:

Fase de sortida: Estada d'un any a una entitat d'acollida fora d'Espanya (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament d'R+D d'una empresa), d'un/una investigador/investigadora experimentat/da de qualsevol nacionalitat, per desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica. 

Fase de retorn: Estada d'un any de durada a l'entitat catalana beneficiària de l'ajut per a finalitzar el projecte iniciat en l'entitat d'acollida a l'estranger.

  

Mobilitat B:

Estada de dos anys d'un investigador/d'una investigadora experimentat/da de qualsevol nacionalitat a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o una entitat acreditada TECNIO, per a desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica.

  

Quantia dels ajuts: 

  • Cost salarial (amb seguretat social inclosa): Entrada: 58.500 € per any. Sortida i Retorn: 46.200 € per any (multiplicat per factor de correcció segons país de destinació)
  • Cost de recerca: 17.280€ pels dos anys.
  • Cost de mobilitat: 1.920€ pels dos anys.

 

Pressupost: 4.692.500,00 €  |  Data límit: 28/09/2018