• Imprimeix

Licitació Horizon 2020 per a realitzar estudis sobre les polítiques d’innovació i recerca

05/06/2018 10:06
20180605_licitacio estudis recerca

L'objectiu d'aquests contractes marc és garantir que l'autoritat competent (AC) pugui adquirir els serveis externs necessaris per planificar i implementar els seus programes i polítiques de forma efectiva, eficient i coherent en els àmbits de la recerca i la innovació. 

El contracte està dividit en tres lots:

Lot 1: Prospectiva a petició sobre ciència, tecnologia, polítiques en matèria de recerca i innovació

L’autoritat competent establirà un mecanisme de «prospectiva a petició» en el marc d'aquest lot per respondre a la demanda de ràpides aportacions en matèria d'elaboració de polítiques, preparades amb els millors coneixements en prospectiva disponibles.

La prospectiva a petició té l'objectiu d'oferir serveis a la Comissió amb suport efectiu i oportú relacionat amb situacions de crisi, riscos emergents i reptes polítics.

Els serveis de prospectiva a petició inclouen:

- escaneig i síntesi de literatura prospectiva i fonts de dades que incloguin l'exploració d'horitzons

- ràpida recopilació i anàlisi de dades de prospectiva

- elaboració d'hipòtesis

- combinacions dels apartats anteriors.

 

Pressupost: 8,23M €

 

Lot 2: Exploració, documentació i anàlisi de problemes polítics en matèria de recerca i innovació

Les tasques cobertes per aquest lot consisteixen en la recopilació i anàlisi de proves, la creació d'informes analítics i documents normatius i la preparació de tallers per explorar problemes relacionats amb les polítiques de recerca i innovació i les seves interaccions amb altres polítiques. L'objectiu és donar suport al desenvolupament ulterior de les polítiques de recerca i innovació de la UE cap a una ciència oberta, innovació oberta i obertura al món.

 

Pressupost: 10,92M €

 

Lot 3: Estudi, valoració i avaluació de programes i polítiques de recerca i innovació

Aquest lot té la intenció de proporcionar un mecanisme a través del qual la Comissió Europea pugui obtenir serveis com ara estudis analítics, avaluacions, controls d'adequació i avaluacions d'impacte de programes i polítiques en l'àmbit de la investigació i la innovació i les condicions marc relacionades a nivell nacional i de la UE per donar suport a l'elaboració de polítiques de recerca i innovació.

 

Pressupost: 14,85M €

  

Pressupost total: 34M €  |  Data límit: 13/07/2018