• Imprimeix

Ajuts a projectes nacionals o transnacionals sobre la no discriminació i la integració del col·lectiu gitano

01/06/2018 13:06
20180601_projectes integracio gitanos

Aquesta convocatòria tindrà com a objectiu cofinançar projectes nacionals o transnacionals que tractin almenys un dels següents motius de discriminació de l'art. 19 del TFUE: origen racial o ètnic, religió o creences, discapacitat, edat o orientació sexual.

 

 

 

 

 

Respectant el principi de la transversalitat de gènere, els objectius de la convocatòria són:

  1. Lluitar contra la discriminació basada en l'orientació sexual a la societat i promoure els drets de les persones LGBTI.
  2. Promoure la gestió de la diversitat en el sector públic i privat: identificació de pràctiques existents, mesura dels beneficis de gestió de diversitat i sensibilització.
  3. Lluitar contra l'anti-gitanisme i diverses formes de discriminació del col·lectiu gitano, inclosa la segregació espacial i escolar, la discriminació en l'ocupació i l'habitatge, els desnonaments forçosos, a través d'activitats destinades a sensibilitzar i combatre els estereotips nocius i, per tant, donar suport a la seva integració en la societat mainstream. Capacitar als joves, dones i nens del col·lectiu gitano i promoure la seva participació en el desenvolupament, implementació i seguiment de polítiques que els afecten. Donar suport a la creació de capacitats de la societat civil gitana i pro-romana activa en l'àmbit local.
  4. Lluitar contra la discriminació basada en raça i/o origen ètnic (excloent el discurs d'odi): a través d'activitats que contribueixin a l'aplicació eficaç del dret i la política de la Unió, com ara la representació d'interessos de les víctimes, el seguiment i la presentació d'informes independents.

Es prioritzarà finançar com a mínim un projecte en cadascuna de les quatre àrees prioritàries esmentades, amb subjecció a l'elegibilitat i assolint el llindar de qualitat suficient segons els criteris d'adjudicació.

Aquesta convocatòria la finança el REC, l’instrument europeu que subvenciona projectes dedicats als Drets, la Igualtat i la Ciutadania.

 

Pressupost: 3,6M € | Data Límit: 09/10/2018